Česko-maďarská cestovní konverzace


Maďarská abeceda /

   1.   A    a     [a]

   2.   Á    á     [á]

   3.   B    b     [bé]

   4.   C    C    [cé]

   5.   Cs   cs    [čé]

   6.   D    d     [dé]

   7.   Dz  dz   [dzé]

   8.   Dzs dzs  [džé]

   9.   E    e     [e]

10.   É    é     [é]

11.   F     f      [ef]

12.   G    g     [gé]

13.   Gy  gy   [ďé]

14.   H    h     [há]

15.   I      i      [i]

16.   Í      í      [í]

17.   J     j      [jé]

18.   K    k     [ká]

19.   L    l      [el]

20.   Ly   ly    [jé]

21.   M   m    [em]

22.   N    n     [en]

23.   Ny  ny   [eň]

24.   O    o     [o]

25.   Ó    ó     [ó]

26.   Ö    ö     [ö]

27.   Ő    ő     [ő]

28.   P     p     [pé]

29.   R    r     [er]

30.   S     s     [eš]

31.   Sz   sz    [es]

32.   T    t      [té]

33.   Ty   ty    [ťé]

34.   U    u     [u]

35.   Ú    ú     [ú]

36.   Ü    ü     [ü]

37.   Ű    ű     [ű]

38.   V    v     [vé]

39.   X    x     [iks]

40.   Y    y     [ypsilon]

41.   Z    z     [zet]

42.   Zs   Zs   [žet]

Maďarská výslovnost /

ccs = čč

cs = č

cz = c

ddz = dzdz

ds = čč

dsz = cc

ggy = ďď

gy = ď

gyj = ďď

gysz = cc

lly = měkké ll (mezi l a j) případně jj

ly = měkké l (mezi l a j), případně j

nj = ňň

nny = ňň

ny = ň

nyj = ňň

ö = mezi o a e

ő = mezi ó a é

s = š

ss = s

ssz = ss

sz = s

tj = ťť

ts = čč

tsz = cc

ty = ť

tyj = ťť

tty = ťť

ü = mezi u a i

ű = mezi ú a í

zs = ž

zzs = žž


 

Čeština

Maďarština

 

 

 

 

základ

 

 

 

 

 

Nerozumím česky.

Nem értem magyarul.

 

Mluvíte anglicky nebo francouzsky?

Beszél angolul vagy franciául?

 

Mluvím česky.

Csehül beszélek.

 

dobře / špatně

lehet / rosszul

 

jen trochu

csak egy kicsit

 

 

 

 

Dobrý den.

Jó napot.

 

Dobré ráno.

Jó reggelt.

 

Dobrý večer.

Jó estét.

 

ahoj, nazdar, čau (vítání)

szia, szervusz

 

ahoj, nazdar, čau (loučení)

szia

 

Na shledanou.

Viszontlátásra.

 

 

 

 

prosím

kérem

 

děkuji

köszönöm

 

Děkuji mnohokrát.

Köszönöm szépen.

 

Prosím. (odpověď)

Kérem.

 

Není zač.

Nincs mit.

 

Promiňte.

Bocsásson meg.

 

Nic se nestalo.

Nem történt semmi.

 

Promiňte, … (oslovení)

Elnézést, …

 

S dovolením!

Engedje mek!

 

Prosím?

Hogyan, kérem?

 

ano

igen

 

ne

nem

 

 

 

 

To je jedno.

Mindegy.

 

Uvidíme.

Meglátjuk.

 

Nevím.

Nem tudom.

 

Šťastnou cestu.

Szerencsés utat.

 

Na zdraví!

Egéségére!

 

 

 

 

jsem

én vagyok

 

jsi

te vagy

 

je

ő van

 

jsme

mi vagyunk

 

jste

ti vagytok, ön van, önök vannak

 

jsou

ők vannak

 

mám

nekem van

 

máš

neked van

 

neki van

 

máme

nekünk van

 

máte

nektek van

 

mají

nekik van

 

nemám

 

 

 

 

 

co

mi

 

něco

valami

 

nic

semmi

 

všechno

 

 

Co je to?

Mi ez?

 

 

 

 

kdo

ki

 

tento, tato, toto; tito, tyto, tato

ez; ezek

 

tamten, tamta, tamto; tamti, tamty, tamta

az; azak

 

někdo

valaki

 

nikdo

senki

 

každý

minden

 

jiný

 

 

Kdo je to?

Ki ez?

 

Od koho je to?

Kitől ez?

 

Pro koho je to?

 

 

Čí je to?

Kié ez?

 

 

 

 

já, můj

én, -m

 

ty, tvůj

te

 

on, jeho

ő

 

ona, její

ő

 

ono, jeho

ő

 

my, náš

mi

 

vy, váš

ti

 

oni, jejich

ők

 

ony, jejich

ők

 

ona, jejich

ők

 

vy, váš (vykání)

ön, önök, -ét

 

 

 

 

kde

hol

 

odkud

honnan

 

kudy

hová

 

kam

hova

 

tady; sem, odtud, tudy

itt, , innen, erre

 

tam (kde); tam (kam)

ott; oda

 

někde

valahol

 

nikde

 

 

všude

 

 

Kde je tady …?

Hol van az itteni …?

 

Kudy se jde …?

Merre kell menni …?

 

Odkud jste?

Honnan való?

 

Odkud jdete?

Honnan jött?

 

Kam jdete?

 

 

 

 

 

doma, domů

 

 

vlevo, doleva

balra

 

vpravo, doprava

jobbra

 

nahoře, nahoru

felfelé

 

dole, dolů

lefelé

 

venku, ven

 

 

uvnitř, dovnitř

 

 

vepředu, dopředu

elől

 

uprostřed, doprostřed

középen

 

vzadu, dozadu

hátul, hátra

 

blízko

közel

 

daleko

messze

 

před hotelem

a hotel előtt

 

za hotelem

 

 

mezi hotelem a poštou

 

 

vedle hotelu

a hotel mellet

 

vlevo od hotelu

 

 

naproti hotelu

 

 

u hotelu

a hotel epületénél

 

k hotelu

hotelhez, hotelig

 

na začátku ulice

 

 

na konci ulice

 

 

ulicí

utcán

 

uprostřed náměstí

 

 

přes náměstí

 

 

pod hradem

 

 

nad řekou

 

 

přes řeku

 

 

Jděte rovně.

Menjen egyenesen.

 

Odbočte doprava.

Forduljon jobbra.

 

Vraťte se zpět.

Vissza kell térnie.

 

 

 

 

kolik

hány, mennyi

 

tolik

 

 

několik, trochu

néhány

 

málo

 

 

mnoho

sok

 

Kolik to stojí?

Mennyibe kerül?

 

V kolik hodin?

Hány órakor?

 

 

 

0

nula

nulla

1

jeden, jedna, jedno

egy

2

dva, dvě

kettő, két

3

tři

három

4

čtyři

négy

5

pět

öt

6

šest

hat

7

sedm

hét

8

osm

nyolc

9

devět

kilenc

10

deset

tíz

 

 

 

11

jedenáct

tizenegy

12

dvanáct

tizenkettő

13

třináct

tizenhárom

14

čtrnáct

tizennégy

15

patnáct

tizenöt

16

šestnáct

tizenhat

17

sedmnáct

tizenhét

18

osmnáct

tizennyolc

19

devatenáct

tizenkilenc

 

 

 

20

dvacet

húsz

21

dvacet jedna

huszonegy

22

dvacet dva

huszonkettő

30

třicet

harminc

40

čtyřicet

negyven

50

padesát

ötven

60

šedesát

hatvan

70

sedmdesát

hetven

80

osmdesát

nyolcvan

90

devadesát

kilencven

 

 

 

100

sto

száz

101

sto jedna

százegy

110

sto deset

száztiz

200

dvě stě

kétszáz

300

tři sta

háromszáz

400

čtyři sta

négyszáz

500

pět set

ötszáz

600

šest set

hatszáz

700

sedm set

hétszáz

800

osm set

nyolcszáz

900

devět set

kilencszáz

 

 

 

1000

tisíc

ezer

2000

dva tisíce

kétezer

5000

pět tisíc

ötezer

1000000

milión

egy millió

1000000000

miliarda

egy milliárd

 

 

 

3798

tři tisíce sedm set devadesát osm

háromezerhétszázkilencvennyolc

 

 

 

 

půl

fél

 

čtvrt

negyed

 

 

 

 

kolikátý

hanyadik

 

žádný

 

 

první

első

 

druhý

második

 

třetí

harmadik

 

čtvrtý

negyedik

 

pátý

ötödik

 

šestý

hatodik

 

sedmý

hetedik

 

osmý

nyolcadik

 

devátý

kilencedik

 

desátý

tizedik

 

 

 

 

kolikrát

hányszor

 

jednou

egyszer

 

dvakrát

kétszer

 

třikrát

háromszer

 

 

 

 

pokolikáté

 

 

poprvé

 

 

podruhé

 

 

potřetí

 

 

 

 

 

kilogram

kilo

 

deset deka

tíz deka

 

dvě kila

két kiló

 

pět kilo

öt kiló

 

půl kila broskví

fél kiló őszibarack

 

litr

liter

 

dva litry

két liter

 

pět litrů

öt liter

 

metr

méter

 

pět kilometrů

öt kilométer

 

 

 

 

kdy

mikor

 

teď

most

 

někdy

 

 

nikdy

soha

 

vždy

 

 

odkdy

mióta

 

dokdy

meddig

 

már

 

už ne

már nem

 

ještě

még

 

 

 

 

hodina

óra

 

minuta

perc

 

 

 

 

Kolik je hodin?

Hány óra van?

 

Je za pět minut čtvrt na dvě.

Öt perc múlva negyed kettő.

 

Je čtvrt na tři a pět minut.

Negyed három múlt öt perccel.

 

Je půl čtvrté.

Fél négy van.

 

Je půl páté a pět minut.

Fél öt múlt öt perccel.

 

Je tři čtvrtě na šest.

Háromnegyed hat van.

 

Je za deset minut sedm.

Tíz perc múlva hét óra.

 

Je sedmnáct čtyřicet.

Tízenhét óra negyven perc van.

 

Je pět čtyřicet.

Öt óra negyven perc van.

 

Je právě poledne.

Pontosan dél van.

 

 

 

 

v pět

öt órakor

 

před pátou

öt óra előtt

 

po páté

öt óra után

 

okolo páté

körülbelül öt órakor

 

od dvou do tří

két órától három óráig

 

během deseti minut

tíz perc múlva, tíz percen belül

 

 

 

 

den, ve dne

nap

 

noc, v noci

éjszaka, éjjel

 

ráno

reggel

 

dopoledne

délelőtt

 

poledne, vpoledne

dél, délben

 

odpoledne

délután

 

večer

este

 

půlnoc, o půlnoci

éjfél, éjfélkor

 

 

 

 

týden

hét

 

pondělí, v pondělí

hétfő, hétfőn

 

úterý, v úterý

ked, keden

 

středa, ve středu

serda, szerdán

 

čtvrtek, ve čtvrtek

csütörtök, csütörtökön

 

pátek, v pátek

péntek, pénteken

 

sobota, v sobotu

szombat, szombaton

 

neděle, v neděli

vasárnap, vasárnapon

 

včera

tegnap

 

dnes

ma

 

zítra

holnap

 

 

 

 

měsíc

hónap

 

leden, v lednu

január, januárban

 

únor, v únoru

február, februárban

 

březen, v březnu

március, márciusban

 

duben, v dubnu

április, áprilisban

 

květen, v květnu

május, májusban

 

červen, v červnu

június, júniusban

 

červenec, v červenci

július, júliusban

 

srpen, v srpnu

augusztus, augusztusban

 

září, v září

szeptember, szeptemberben

 

říjen, v říjnu

október, októberben

 

listopad, v listopadu

november, novemberben

 

prosinec, v prosinci

december, decemberben

 

 

 

 

rok

év

 

jaro, na jaře

tavasz, tavasszal

 

léto, v létě

nyár, nyáron

 

podzim, na podzim

ősz, ősszel

 

zima, v zimě

tél, télen

 

loni

tavaly

 

letos

ez évben

 

příští rok

jövő évben

 

třetího září

szeptember harmadika

 

1. červenec 1972

július elseje 1972

 

 

 

 

jak

hogy

 

Jak se jmenujete?

Hogy hívják?

 

Jak se jmenuješ?

 

 

Jak se česky řekne ...?

Hogy kell mondani … magyarul?

 

Co to znamená ...?

 

 

Jakou to má barvu?

 

 

 

 

 

barva

szín

 

černý

fekete

 

bílý

fehér

 

červený

piros

 

modrý

kék

 

zelený

zöld

 

žlutý

sárga

 

hnědý

barna

 

šedý

szürke

 

fialový

lila

 

oranžový

narancssárga

 

 

 

 

mapa

térkép

 

dálnice

autópálya

 

hlavní silnice

főútvonal

 

vedlejší silnice

 

 

cesta

út

 

stezka, pěšina

 

 

most

híd

 

brod

 

 

železnice

vasút

 

kabinová lanovka

 

 

přístav

kiköt

 

trajekt

autókomp

 

letiště

repülőtér

 

hranice

határ

 

hraniční přechod

határátlépő

 

město

város

 

vesnice

falu

 

dům

ház

 

chata, bouda

 

 

útulna

 

 

hájovna

 

 

salaš

 

 

plot

 

 

hřbitov

 

 

trh

piac

 

hrad, zámek

vár, kastély

 

klášter (mužský, ženský)

 

 

kostel

templom

 

zřícenina

 

 

pohoří, hory

hegység, hegyvonal, hegyek

 

hora

hegy

 

kopec

domb

 

vrchol

csúcs

 

hřeben

 

 

sedlo

 

 

průsmyk

hágó

 

údolí

völgy

 

soutěska

 

 

nadmořská výška

 

 

skála

szikla

 

jeskyně

barlang

 

propast

zsomboly, szakadék

 

pramen

forrás

 

potok

patak

 

řeka

folyó

 

vodopád

vízesés

 

jezero

 

moře

tenger

 

ostrov

sziget

 

poloostrov

félsziget

 

les

erdő

 

louka

rét

 

paseka, mýtina

erdeirét

 

pole

 

 

vinice

 

 

národní park

nemzeti park

 

přírodní park

természeti park

 

přírodní rezervace

természeti rezerváció

 

 

 

 

osobní údaje

személyi adatok

 

jméno

név, keresztnév

 

příjmení

vezetéknév

 

rodné jméno

 

 

datum narození, narozen

mikor született?

 

věk

hány éves?

 

místo narození

hol született?

 

země

ország

 

státní příslušnost

állampolgárság

 

bydliště

lakhelye, címe

 

povolání, zaměstnání

foglalkozás

 

stav

családi állapot

 

svobodný, svobodná

nőtlen, nincs férjnél

 

ženatý, vdaná

nős, férjnél van

 

rozvedený, rozvedená

elvált

 

vdovec, vdova

özvegy

 

pas

útlevél

 

průkaz totožnosti

személyazonossági igazolvány

 

číslo

számát

 

vydán

 

 

platný do

 

 

účel cesty

 

 

turistika

 

 

služební cesta

 

 

délka pobytu

 

 

datum odjezdu

 

 

 

 

 

clo

vám

 

pasová kontrola

útlevél ellenőrzés

 

pas

útlevél

 

vstupní vízum

belépő vízum

 

průjezdní vízum

átutazási vízum

 

pozvání

 

 

peníze

pénz

 

Cestujete sám?

Egyedül utazik?

 

Kolik je vás?

Hány vannak?

 

Kam jedete?

Hova utazik?

 

Projíždíme do ...

Átutazunk … felé.

 

Jak dlouho se zdržíte?

Meddig marad? Meddig maradnak?

 

Jen tři dny.

Csak három napot.

 

Máte něco k proclení?

Van vámolni valója?

 

Ne, nic.

Nem, semmi.

 

To všechno je pro mou osobní potřebu.

Minden semélyes dolgaim vannak.

 

Vezete nějaké cizí valuty?

 

 

 

 

 

banka

bank

 

Kde si můžu vyměnit peníze?

Hol válthatok be pénzt?

 

Je tu nějaká směnárna?

pénzváltóhely

 

otevřeno / zavřeno

nyitva / zárva

 

Chci měnit marky.

Szeretnék márkát beváltani.

 

Jaký je kurz dolaru?

Milyen a dollára árfolyama?

 

Přijímáte cestovní šeky?

Utazási csekket is elfogadnak?

 

Nemám dost peněz.

Nincs pénzem.

 

Mám málo peněz.

 

 

Mám jen české koruny.

Csak cseh koronam van.

 

 

 

 

vlak

vonat

 

ČD — České dráhy

MÁV — Magyar Államvasutak

 

nádraží

pályaudvar, vasutállomás

 

vchod / východ

bejárat / kijárat

 

odjezdy / příjezdy

indulás / érkezés

 

informace

információ, információk

 

jízdenka, jízdenky

menetjegy

 

studentská sleva

diákengedmény, kedvezmény

 

čekárna

váróterem

 

úschovna zavazadel

poggyászmegőrző

 

první / poslední

első / utolsó

 

předchozí / příští

/ következő, legközelebbi

 

dřívější / pozdější

 

 

zpoždění

késést, késik

 

příští zastávka

következő megálló

 

Kdy jede vlak do X?

Mikor indul a vonat X-re?

 

Nejezdí v neděli.

Vasárnapon nem jár.

 

Staví v X?

Megáll X-ben a vonat?

 

Kdy je v X?

Mikor van X-en?

 

Kde musím přestupovat?

Hol át kell szállani?

 

Prosím jednu jízdenku do X.

Egy menetjegyet X-re kérek.

 

Kolik stojí příplatek?

Mennyibe kerül a

 

Ze které koleje odjíždí?

Melyik vágányrol indul?

 

Na které nástupiště přijede?

Melyik peronba érkezik?

 

Je tohle místo volné?

Szabad ez a hely?

 

Je obsazené.

Foglalt.

 

Pane průvodčí

Kalauz úr

 

Kolik je ještě stanic do X?

Hány megálló van még X-ig?

 

 

 

 

autobus

autobusz

 

zastávka autobusu

megállóhely

 

autobusové nádraží

 

 

 

 

 

loď

hajó

 

molo

móló

 

paluba

fedélzet

 

kajuta

kajüt

 

linka

vonal

 

plout

hajózni

 

odplout / přistát

elhajózni / kikötni

 

nalodit se / vylodit se

behajózni / kirakodni, kihajózni

 

Jezdí tahle linka denně?

Ez a járat jár minden nap?

 

 

 

 

autostop

autóstop

 

auto

autó

 

Vzal byste mě s sebou do X?

Elvinne magával X-re? (-be?)

 

Sedněte si.

Üljön.

 

vedle mne

ide mellém

 

dozadu

be hátra

 

Ten batoh si položte vzadu na sedadlo.

Tegye a hátizsákját a hátsó ülésre.

 

Kde vám mám zastavit?

Hol álljak meg önnek?

 

Tady zastavte, prosím.

Kérem, itt álljon meg.

 

odbočka

elágazásnál

 

benzínová pumpa

benzinkútnál

 

odpočívadlo

 

 

 

 

 

městská doprava

városi tömegközlekedés

 

Kde je nejbližší stanice tramvaje?

Hol van a legközelebbi villamos megálló?

 

Je tu někde stanice autobusů?

Van itt valahol autóbusz megálló?

 

Kde staví autobus do X?

Hol áll meg X-i (X felé járó) autóbusz?

 

Která linka jede do středu města?

Melyik járat megy a városi centrumba (központba)?

 

Jede tenhle trolejbus na nádraží?

Ez a trolibusz megy a pályaudvarra?

 

Kolik stojí lístek?

Mennyibe kerül a menetjegy?

 

Kde můžu koupit lístky na metro?

Hol vehetek jegyet metróra?

 

nastoupit / vystoupit

beszállni / kiszállni

 

přestoupit na

átszállni -re

 

Kolikátá stanice je X?

X hányadik megálló van?

 

Vystupte na příští stanici.

A következő megállón kell kiszállnia.

 

Jeďte čtyřkou.

A negyessel menjen.

 

 

 

 

pěšky

 

 

Kudy se jde na náměstí X?

Merre van a tér X?

 

Jak se dostaneme k X?

 

 

Kolik je to kilometrů?

 

 

Kam vede tahle silnice?

 

 

Kde jsme teď?

 

 

Jak se jmenuje tahle ulice?

 

 

Jděte rovně.

 

 

Musíte se vrátit.

 

 

Přejděte přes most.

 

 

až na křižovatku

 

 

k semaforu

 

 

první ulicí doleva

 

 

zatáčka

 

 

odbočka

 

 

rozcestí

 

 

stoupání / klesání

 

 

 

 

 

obchod

üzlet

 

potraviny

élelmiszerek

 

samoobsluha

 

 

pekařství

pékség

 

mlékárna

tejbolt

 

řeznictví

hentes

 

cukrárna

cukrászda

 

papírnictví

papírüzlet

 

knihkupectví

könyvesbolt

 

smíšené zboží

 

 

Máte ...?

Van …?

 

Ukažte mi ...

Mutassa meg …

 

Dejte mi ...

Adjon nekem …

 

Kolik to stojí?

Mennyibe kerül?

 

Kolik stojí kus?

 

 

levný / drahý

olcsó / drága

 

láhev

 

 

plechovka, konzerva

 

 

balíček

 

 

chleba

kenyér

 

mléko

tej

 

máslo

vaj

 

jogurt

joghurt

 

sýr

sajt

 

salám

kolbász

 

maso

hús

 

voda

víz

 

pitná voda

ivóvíz

 

limonáda

limonádé

 

pivo

sör

 

bílé víno

fehérbor

 

červené víno

vörösbor

 

čaj

tea

 

vejce

tojás

 

ryba

hal

 

ovoce

gyümölcs

 

jablko

alma

 

hruška

körte

 

broskev

őszibarack

 

meruňka

barack

 

pomeranč

narancs

 

banán

banán

 

zelenina

zöldség

 

cibule

hagyma

 

česnek

fokhagyma

 

mrkev

sárgarépa

 

okurka

uborka

 

paprika

paprika

 

rajče

paradicsom

 

zelí

káposzta

 

 

 

 

pošta

posta

 

dopis

level

 

pohled

levelzőlap, képeslap

 

známka, známky

bélyeg

 

do ciziny

 

 

do České republiky

Csehországba

 

poste restante

poste restante

 

Mám tu nějaký dopis poste restante na jméno X?

van a számomra posta? névem X van.

 

 

 

 

telefon

telefon

 

telefonní seznam

telefonkönyvük

 

na účet volaného

én a hívott fél számlájára beszélek

 

Odkud se dá telefonovat do ciziny?

Honnan telefonálhatok X-ba?

 

Dá se odtud telefonovat?

Lehet innen telefonálni?

 

Jaké číslo voláte?

Mennyi telefonszámat hívjak?

 

 

 

 

záchod

árnyékszék, klozet, toalett, vécé

 

páni / dámy

 

 

muži / ženy

férfiaknak / nőknek

 

 

 

 

země

ország

CZ

Česko

Csehország

SK

Slovensko

Szlovákia

PL

Polsko

Lengyelország

H

Maďarsko

Magyarország

A

Rakousko

Ausztria

CH

Švýcarsko

Svájc

D

Německo

Németország

NL

Nizozemsko

Hollandia

B

Belgie

Belgium

L

Lucembursko

Luxemburg

GB

Velká Británie

Nagy Británia

IRL

Irsko

Írország

DK

Dánsko

Dánia

S

Švédsko

Svédország

N

Norsko

Norvégia

IS

Island

Izland

SF

Finsko

Finnország

EW

Estonsko

Észtország

LV

Lotyšsko

Lettország

LT

Litva

Litvánia

P

Portugalsko

Portugália

E

Španělsko

Spanyolország

F

Francie

Franciaország

I

Itálie

Olaszország

SLO

Slovinsko

Szlovénia

HR

Chorvatsko

Horvátország

BIH

Bosna

Bosnia

MNE

Černá Hora

Montenegró

SRB

Srbsko

Szerbia

BG

Bulharsko

Bulgária

MAK

Makedonie

Macedónia

AL

Albánie

Albánia

GR

Řecko

Görögország

TR

Turecko

Törökország

RO

Rumunsko

Románia

MOL

Moldavsko

Moldova

UA

Ukrajina

Ukrajna

BY

Bělorusko

Fehéroroszország

RUS

Rusko

Oroszország

 

Evropa

Európa

 

Asie

Ázsia

 

Afrika

Afrika

 

Amerika

Amerika

 

Austrálie

Ausztrália