Contents


Theses

Book

 • Lopatková Markéta, Žabokrtský Zdeněk, Kettnerová Václava: Valenční slovník českých sloves. Copyright © Nakladatelství Karolinum, Praha, ISBN 978-80-246-1467-0, 382 pp., 2008

Journal Articles

 • Čech Radek, Mačutek Ján, Žabokrtský Zdeněk: The role of syntax in complex networks: Local and global importance of verbs in a syntactic dependency network. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Copyright © Elsevier, ISSN 0378-4371, 2011
 • Bojar Ondřej, Žabokrtský Zdeněk: CzEng 0.9, Building a Large Czech-English Automatic Parallel Treebank. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 92, Copyright © Univerzita Karlova, UFAL MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, ISSN 0032-6585, pp. 63-83, 2009
 • Cinková Silvie, Toman Josef, Hajič Jan, Čermáková Kristýna, Klimeš Václav, Mladová Lucie, Šindlerová Jana, Tomšů Kristýna, Žabokrtský Zdeněk: Tectogrammatical Annotation of the Wall Street Journal. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 92, Copyright © Univerzita Karlova, Prague, Czech Republic, ISSN 0032-6585, pp. 85-104, 2009
 • Popel Martin, Žabokrtský Zdeněk: Improving English-Czech Tectogrammatical MT. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 92, Copyright © Univerzita Karlova, UFAL MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, ISSN 0032-6585, pp. 1-20, Dec 2009
 • Žabokrtský Zdeněk, Lopatková Markéta: Valency Information in VALLEX 2.0: Logical Structure of the Lexicon. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 87, Copyright © Univerzita Karlova, ISSN 0032-6585, pp. 41-60, 2007
 • Bojar Ondřej, Žabokrtský Zdeněk: CzEng: Czech-English Parallel Corpus, Release version 0.5. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 86, Copyright © Univerzita Karlova, ISSN 0032-6585, pp. 59-62, 2006
 • Kučerová Ivona, Žabokrtský Zdeněk: Transforming Penn Treebank Phrase Trees into (Praguian) Tectogrammatical Dependency Trees. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 78, Copyright © MFF UK, ISSN 0032-6585, pp. 77--94, 2002
 • Žabokrtský Zdeněk, Džeroski Sašo: A Machine Learning Approach to Automatic Functor Assignment in the Prague Dependency Treebank. PBML (Prague Bulletin of Mathematical Linguistics), 2001.
 • Žabokrtský Zdeněk, Navara Mirko: How to Make Constrained Fuzzy Arithmetic Efficient. In: Soft Computing, Soft Computing, Copyright ©, 2001

Conference Papers

 • 2012
  • Ramasamy Loganathan, Žabokrtský Zdeněk: Prague Dependency Style Treebank for Tamil. In: Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), Copyright © European Language Resources Association, İstanbul, Turkey, ISBN 978-2-9517408-7-7, pp. 23-25, 2012
  • Bojar Ondřej, Žabokrtský Zdeněk, Dušek Ondřej, Galuščáková Petra, Majliš Martin, Mareček David, Maršík Jiří, Novák Michal, Popel Martin, Tamchyna Aleš: The Joy of Parallelism with CzEng 1.0. In: Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), Copyright © European Language Resources Association, İstanbul, Turkey, ISBN 978-2-9517408-7-7, pp. 3921-3928, 2012
  • Dušek Ondřej, Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin, Majliš Martin, Novák Michal, Mareček David: Formemes in English-Czech Deep Syntactic MT. In: Proceedings of NAACL 2012 Workshop on Machine Translation, Copyright © Association for Computational Linguistics, Montréal, Canada, ISBN 978-1-937284-20-6, pp. 267-274, 2012
  • Žabokrtský Zdeněk: Machine Translation using Dependency Trees. In: Proceedings of 22nd Theorietag der Fachgruppe "Automaten und Formale Sprachen" der Gesellschaft für Informatik, Copyright © Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, ISBN 978-80-7378-221-4, pp. 21-26, 2012
  • Majliš Martin, Žabokrtský Zdeněk: Language Richness of the Web. In: Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), Copyright © European Language Resources Association, İstanbul, Turkey, ISBN 978-2-9517408-7-7, pp. 2927-2934, 2012
  • Hajič Jan, Hajičová Eva, Panevová Jarmila, Sgall Petr, Bojar Ondřej, Cinková Silvie, Fučíková Eva, Mikulová Marie, Pajas Petr, Popelka Jan, Semecký Jiří, Šindlerová Jana, Štěpánek Jan, Toman Josef, Urešová Zdeňka, Žabokrtský Zdeněk: Announcing Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0. In: Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), Copyright © European Language Resources Association, İstanbul, Turkey, ISBN 978-2-9517408-7-7, pp. 3153-3160, 2012
  • Mareček David, Žabokrtský Zdeněk: Unsupervised Dependency Parsing using Reducibility and Fertility features. In: The NAACL-HLT Workshop on the Induction of Linguistic Structure, Copyright © The Association for Computational Linguistics, ISBN 978-1-937284-20-6, pp. 84-89, 2012
  • Green Nathan David, Ramasamy Loganathan, Žabokrtský Zdeněk: Using an SVM Ensemble System for Improved Tamil Dependency Parsing. In: ACL 2012 Joint Workshop on Statistical Parsing and Semantic Processing of Morphologically Rich Languages, Copyright © The Association for Computational Linguistics, Jeju Island, Korea, ISBN 978-1-937284-30-5, 2012
  • Green Nathan David, Žabokrtský Zdeněk: Hybrid Combination of Constituency and Dependency Trees into an Ensemble Dependency Parser. In: Proceedings of the Workshop on Innovative Hybrid Approaches to the Processing of Textual Data, Copyright © Association for Computational Linguistics, Avignon, France, ISBN 978-1-937284-19-0, pp. 19-26, 2012
  • Zeman Daniel, Mareček David, Popel Martin, Ramasamy Loganathan, Štěpánek Jan, Žabokrtský Zdeněk, Hajič Jan: HamleDT: To Parse or Not to Parse?. In: Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), Copyright © European Language Resources Association, İstanbul, Turkey, ISBN 978-2-9517408-7-7, pp. 2735-2741, 2012
 • 2011
  • Mareček David, Žabokrtský Zdeněk: Gibbs Sampling with Treeness constraint in Unsupervised Dependency Parsing. In: Robust Unsupervised and Semisupervised Methods in Natural Language Processing, Bulgaria, ISBN 978-954-452-017-5, pp. 1-8, 2011
  • Popel Martin, Mareček David, Green Nathan David, Žabokrtský Zdeněk: Influence of Parser Choice on Dependency-Based MT. In: Proceedings of the Sixth Workshop on Statistical Machine Translation,Association for Computational Linguistics, Edinburgh, UK, ISBN 978-1-937284-12-1, pp. 433-439, 2011
  • Ramasamy Loganathan, Žabokrtský Zdeněk: Tamil dependency parsing: results using rule based and corpus based approaches. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6608, Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. 12th International Conference, CICLing 2011, Tokyo, Japan, February 20-26, 2011. Proceedings, Part I, Copyright © Springer, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-642-19399-6, ISSN 0302-9743, pp. 82-95, 2011
  • Nguy Giang Linh, Žabokrtský Zdeněk: Coreference of Deletions – The Case of Control. In: Fifth International Conference on Meaning-Text Theory (MTT '11), Barcelona, Spain, 2011
  • Novák Michal, Žabokrtský Zdeněk: Resolving Noun Phrase Coreference in Czech. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7099, Discourse Anaphora and Anaphor Resolution Colloquium 2011, Faro, Portugal, October 6-7, 2011. Proceedings, Copyright Springer, Berlin / Heidelberg, ISSN 0302-9743, pp. 24-34, 2011
 • 2010
  • Bojar Ondřej, Liška Adam, Žabokrtský Zdeněk: Evaluating Utility of Data Sources in a Large Parallel Czech-English Corpus CzEng 0.9. In: Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010), Copyright © European Language Resources Association, Valletta, Malta, ISBN 2-9517408-6-7, pp. 447-452, 2010
  • Mareček David, Popel Martin, Žabokrtský Zdeněk: Maximum Entropy Translation Model in Dependency-Based MT Framework. In: Proceedings of the Joint Fifth Workshop on Statistical Machine Translation and MetricsMATR, Copyright © Association for Computational Linguistics, Uppsala, Sweden, ISBN 978-1-932432-71-8, pp. 201-201, 2010
  • Mírovský Jiří, Mladová Lucie, Žabokrtský Zdeněk: Annotation Tool for Discourse in PDT. In: Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics (Coling 2010), Copyright © Tsinghua University Press, Beijing, China, ISBN 978-7-302-23456-2, pp. 9-12, 2010
  • Popel Martin, Žabokrtský Zdeněk: TectoMT: Modular NLP Framework. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6233, Proceedings of the 7th International Conference on Advances in Natural Language Processing (IceTAL 2010), Copyright © Springer, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-642-14769-2, ISSN 0302-9743, pp. 293-304, 2010
  • Ševčíková Magda, Panevová Jarmila, Žabokrtský Zdeněk: Grammatical number of nouns in Czech: linguistic theory and treebank annotation. In: NEALT Proceedings Series, Vol. 9, Proceedings of the Ninth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, Copyright © Northern European Association for Language Technology, Tartu, Estonia, ISSN 1736-8197, pp. 211-222, 2010
 • 2009
  • Bojar Ondřej, Mareček David, Novák Václav, Popel Martin, Ptáček Jan, Rouš Jan, Žabokrtský Zdeněk: English-Czech MT in 2008. In: Proceedings of the Fourth Workshop on Statistical Machine Translation, Copyright © Association for Computational Linguistics, Athina, Greece, pp. 125-129, 2009
  • Kravalová Jana, Žabokrtský Zdeněk: Czech Named Entity Corpus and SVM-based Recognizer. In: Proceedings of the 2009 Named Entities Workshop: Shared Task on Transliteration (NEWS 2009), Copyright © Association for Computational Linguistics, Suntec, Singapore, ISBN 978-1-932432-57-2, pp. 194-201, 2009
  • Nguy Giang Linh, Novák Václav, Žabokrtský Zdeněk: Comparison of Classification and Ranking Approaches to Pronominal Anaphora Resolution in Czech. In: Proceedings of the SIGDIAL 2009 Conference, Copyright © The Association for Computational Linguistics, London, UK, ISBN 978-1-932432-64-0, pp. 276-285, 2009
  • Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin: Hidden Markov Tree Model in Dependency-based Machine Translation. In: Proceedings of the ACL-IJCNLP 2009 Conference Short Papers, Copyright © Association for Computational Linguistics, Suntec, Singapore, ISBN 978-1-932432-61-9, pp. 145-148, 2009
 • 2008
 • 2007
  • Marinčič Domen, Gams Matjaž, Žabokrtský Zdeněk: Parsing Aided by Intra-Clausal Coordination Detection. In: NEALT Proceedings Series, Vol. 1, Proceedings of the 6th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2007), Copyright © North European Association for Language Technology, Bergen, Norway, ISSN 1736-6305, pp. 79-84, 2007
  • Nguy Giang Linh, Žabokrtský Zdeněk: Rule-based Approach to Pronominal Anaphora Resolution Applied on the Prague Dependency Treebank 2.0 Data. In: Proceedings of the 6th Discourse Anaphora and Anaphor Resolution Colloquium (DAARC 2007), Copyright © CLUP-Center for Linguistics of the University of Oporto, Lagos (Algarve), Portugal, ISBN 978-989-95343-0-8, pp. 77-81, 2007
  • Novák Václav, Žabokrtský Zdeněk: Feature Engineering in Maximum Spanning Tree Dependency Parser. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4629, No. XVII, Proceedings of the 10th International Conference on Text, Speech and Dialogue, Copyright © Springer, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-540-74627-0, ISSN 0302-9743, pp. 92-98, 2007
  • Ptáček Jan, Žabokrtský Zdeněk: Dependency-based Sentence Synthesis Component for Czech. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Meaning-Text Theory (MTT 2007), Copyright © Verlag Otto Sagner, c/o Kubon & Sagner, München / Wien, ISBN 978-3-86688-017-7, ISSN 0258-6835, pp. 407-415, 2007
  • Ševčíková Magda, Žabokrtský Zdeněk, Krůza Oldřich: Named Entities in Czech: Annotating Data and Developing NE Tagger. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4629, No. XVII, Proceedings of the 10th International Conference on Text, Speech and Dialogue, Copyright © Springer, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-540-74627-0, ISSN 0302-9743, pp. 188-195, 2007
  • Smrž Otakar, Pajas Petr, Žabokrtský Zdeněk, Hajič Jan, Mírovský Jiří, Němec Petr: Learning to Use the Prague Arabic Dependency Treebank. In: Perspectives on Arabic Linguistics: Papers from the annual symposium on Arabic Linguistics, Copyright © John Benjamins, Amsterdam, The Netherlands, ISBN 978-90-272-4804-6, ISSN 0304-0763, pp. 77-90, 2007
 • 2006
  • Džeroski Sašo, Erjavec Tomaž, Ledinek Nina, Pajas Petr, Žabokrtský Zdeněk, Žele Andreja: Towards a Slovene Dependency Treebank. In: Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006) , Copyright © ELRA, Genova, Italy, ISBN 2-9517408-2-4, pp. 1388-1391, 2006
  • Holan Tomáš, Žabokrtský Zdeněk: Combining Czech Dependency Parsers. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4188, Text, Speech and Dialogue. 9th International Conference, TSD 2006, Brno, Czech Republic, September 11–15, 2006, Proceedings, Copyright © Springer, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-540-39090-9, ISSN 0302-9743, pp. 95-102, 2006
  • Ptáček Jan, Žabokrtský Zdeněk: Synthesis of Czech Sentences from Tectogrammatical Trees. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4188, Text, Speech and Dialogue. 9th International Conference, TSD 2006, Brno, Czech Republic, September 11–15, 2006, Proceedings, Copyright © Springer, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-540-39090-9, ISSN 0302-9743, pp. 221-228, 2006
  • Razímová Magda, Žabokrtský Zdeněk: Annotation of Grammatemes in the Prague Dependency Treebank 2.0. In: Proceedings of the LREC Workshop on Annotation Science, Copyright © ELRA, Genova, Italy, ISBN 2-9517408-2-4, pp. 12-19, 2006
  • Ševčíková-Razímová Magda, Žabokrtský Zdeněk: Systematic Parameterized Description of Pro-forms in the Prague Dependency Treebank 2.0. In: Proceedings of the Fifth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT), Copyright © ÚFAL MFF UK, Praha, Czechia, ISBN 80-239-8009-2, pp. 175-186, 2006
  • Lopatková Markéta, Žabokrtský Zdeněk, Skwarska Karolína: Valency Lexicon of Czech Verbs: Alternation-Based Model. In: Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006) , Copyright © ELRA, Genova, Italy, ISBN 2-9517408-2-4, pp. 1728-1733, 2006
 • 2005
  • Cinková Silvie, Žabokrtský Zdeněk: Swedish-Czech Combinatorial Valency Lexicon of Predicate Nouns: Describing Event Structure in Support Verb Constructions. In: Proceedings of the 8th International Conference on Computational Lexicography COMPLEX, Copyright © Nyelvtudományi Intézet, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Hungary, ISBN 963-9074-35-7, pp. 50-59, 2005
  • Cinková Silvie, Žabokrtský Zdeněk: Treating support verb constructions in a lexicon: Swedish-Czech combinatorial valency lexicon of predicate nouns. In: Proceedings of Interdisciplinary Workshop on the Identification and Representation of Verb Features and Verb Classes, Copyright © Universität des Saarlandes, Germany, Saarbrücken, Germany, pp. 22-27, 2005
  • Kučová Lucie, Žabokrtský Zdeněk: Anaphora in Czech: Large Data and Experiments with Automatic Anaphora. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3658, Proceedings of the 8th International Conference, TSD 2005, Copyright © Springer, Berlin / Heidelberg, ISBN 3-540-28789-2, ISSN 0302-9743, pp. 93-98, 2005
  • Lopatková Markéta, Bojar Ondřej, Semecký Jiří, Benešová Václava, Žabokrtský Zdeněk: Valency Lexicon of Czech Verbs VALLEX: Recent Experiments with Frame Disambiguation. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3658, Proceedings of the 8th International Conference, TSD 2005, Copyright © Springer, Berlin / Heidelberg, ISBN 3-540-28789-2, ISSN 0302-9743, pp. 99-106, 2005
  • Razímová Magda, Žabokrtský Zdeněk: Morphological Meanings in the Prague Dependency Treebank 2.0. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3658, Proceedings of the 8th International Conference, TSD 2005, Copyright © Springer, Berlin / Heidelberg, ISBN 3-540-28789-2, ISSN 0302-9743, pp. 148-155, 2005 [slides]
  • Žabokrtský Zdeněk: Resemblances between Meaning-Text Theory and Functional Generative Description. In: Proceedings of the 2nd International Conference of Meaning-Text Theory, Copyright © Slavic Culture Languages Publishers House, Moskva, Russia, ISBN 5-9551-0094-6, pp. 549-557, 2005 [slides]
  • Zeman Daniel, Žabokrtský Zdeněk: Improving Parsing Accuracy by Combining Diverse Dependency Parsers. In: Proceedings of the Ninth International Workshop on Parsing Technologies (IWPT), Copyright © Association for Computational Linguistics, Vancouver, BC, Canada, ISBN 1-932432-58-2, pp. 171-178, 2005
 • 2004
  • Žabokrtský Zdeněk, Lopatková Markéta: Valency Frames of Czech Verbs in VALLEX 1.0. In: HLT-NAACL 2004 Workshop: Frontiers in Corpus Annotation, HLT-NAACL 2004 Workshop: Frontiers in Corpus Annotation, Copyright © Association for Computational Linguistics, Boston, pp. 70--77, May 2004
 • 2003
  • Lopatková Markéta, Žabokrtský Zdeněk: Testování konzistence a úplnosti valenčního slovníku českých sloves. In: Proceedings of ITAT 2003, Copyright © University of P. J. Šafařík, Košice, pp. 73-82, 2003
  • Žabokrtský Zdeněk, Smrž Otakar: Arabic Syntactic Trees: from Constituency to Dependency. In: EACL 2003 Conference Companion, EACL 2003 Conference Companion, Copyright © Association for Computational Linguistics, Budapest, Hungary, ISBN 1-932432-01-9, pp. 183--186, Apr 2003
 • 2002
  • Lopatková Markéta, Řezníčková Veronika, Žabokrtský Zdeněk: Valency Lexicon for Czech: from Verbs to Nouns. In: Text, Speech and Dialogue. 5th International Conference, TSD 2002, Text, Speech and Dialogue. 5th International Conference, TSD 2002, Copyright © Springer, Berlin/Heidelberg, ISBN 3-540-44129-8, pp. 147--150, Sep 2002
  • Sgall Petr, Žabokrtský Zdeněk, Džeroski Sašo: A Machine Learning Approach to Automatic Functor Assignment in the Prague Dependency Treebank. In: Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002), Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002), Copyright © ELRA, pp. 1513--1520, 2002
  • Straňáková-Lopatková Markéta, Žabokrtský Zdeněk: Valenční slovník stokrát jinak: co je pod povrchem?. In: Čeština -- univerzália a specifika, Čeština -- univerzália a specifika, Copyright © Lidové noviny, Prague, pp. 361--363, 2002
  • Straňáková-Lopatková Markéta, Žabokrtský Zdeněk: Valency Dictionary of Czech Verbs: Complex Tectogrammatical Annotation. In: Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002), Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002), Copyright © ELRA, pp. 949--956, 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
  • Žabokrtský Zdeněk: Fuzzy Controller as a Tool for Traffic Simulation. In: Proceedings of Mendel '99 (International Conference on Soft Computing), 1999.

Technical Reports

 • Ramasamy Loganathan, Žabokrtský Zdeněk: Tamil Dependency Treebank (TamilTB) - 0.1 Annotation Manual. Technical report, Univerzita Karlova v Praze, Praha, Czech Republic, 2011
 • Žabokrtský Zdeněk, Bojar Ondřej: TectoMT, Developer's Guide. Technical report no. 2008/TR-2008-39, Copyright © Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, 50 pp., Dec 2008
 • Mikulová Marie, Bémová Alevtina, Hajič Jan, Hajičová Eva, Havelka Jiří, Kolářová Veronika, Kučová Lucie, Lopatková Markéta, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Ševčíková Magda, Sgall Petr, Štěpánek Jan, Urešová Zdeňka, Veselá Kateřina, Žabokrtský Zdeněk: Annotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank. Technical report no. 2007/3.1, Copyright © ÚFAL, Charles University, 193 pp., May 2007
 • Ševčíková Magda, Žabokrtský Zdeněk, Krůza Oldřich: Zpracování pojmenovaných entit v českých textech. Technical report no. 2007/TR-2007-36, Copyright © ÚFAL MFF UK, 60 pp., 2007
 • Cinková Silvie, Hajič Jan, Mikulová Marie, Mladová Lucie, Nedolužko Anja, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Semecký Jiří, Šindlerová Jana, Toman Josef, Urešová Zdeňka, Žabokrtský Zdeněk: Annotation of English on the tectogrammatical level. Technical report no. 2006/35, Copyright © UFAL MFF UK, 150 pp., Dec 2006
 • Lopatková Markéta, Žabokrtský Zdeněk, Benešová Václava: Valency Lexicon of Czech Verbs VALLEX 2.0. Technical report no. 2006/34, Copyright © UFAL MFF UK, 280 pp., Dec 2006
 • Mikulová Marie, Bémová Alevtina, Hajič Jan, Hajičová Eva, Havelka Jiří, Kolářová Veronika, Kučová Lucie, Lopatková Markéta, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Razímová Magda, Sgall Petr, Štěpánek Jan, Urešová Zdeňka, Veselá Kateřina, Žabokrtský Zdeněk: Annotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank. Annotation manual. Technical report no. 2006/30, Copyright © ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Rep., 1287 pp., Dec 2006
 • Mikulová Marie, Bémová Alevtina, Hajič Jan, Hajičová Eva, Havelka Jiří, Kolářová Veronika, Kučová Lucie, Lopatková Markéta, Pajas Petr, Panevová Jarmila, Ševčíková Magda, Sgall Petr, Štěpánek Jan, Urešová Zdeňka, Veselá Kateřina, Žabokrtský Zdeněk: Annotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank. Reference book. Technical report no. 2006/32, Copyright © ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Rep., 193 pp., Dec 2006
 • Kučová Lucie, Kolářová Veronika, Žabokrtský Zdeněk, Pajas Petr, Čulo Oliver: Anotování koreference v Pražském závislostním korpusu. Technical report no. 2003/TR-2003-19, Copyright © MFF UK, ISSN 1214-5521, 51 pp., Dec 2003
 • Lopatková Markéta, Žabokrtský Zdeněk, Skwarska Karolína, Benešová Václava: VALLEX 1.0 Valency Lexicon of Czech Verbs. Technical report no. 2003/TR-2003-18, Copyright © MFF UK, ISSN 1214-5521, 210+xix pp., Dec 2003
 • Lopatková Markéta, Žabokrtský Zdeněk, Skwarska Karolína, Benešová Václava: Tektogramaticky anotovaný valenční slovník českých sloves. Technical report no. 2002/TR-2002-15, Copyright © MFF UK, ISSN 1214-5521, 100 pp., 2002
 • Žabokrtský Zdeněk: Automatic Functor Assignment in the Prague Dependency Treebank. Technical report no. 2001/TR-2001-10, Copyright © MFF UK, ISSN 1214-5521, 2001

Published Data

 • Bojar Ondřej, Žabokrtský Zdeněk, Janíček Miroslav, Klimeš Václav, Kravalová Jana, Mareček David, Novák Václav, Popel Martin, Ptáček Jan: CzEng 0.9. Data/software, Charles University in Prague, Malostranské nám. 25, Praha 1, http://ufal.mff.cuni.cz/czeng/, Nov 2009
 • Hajič Jan, Cinková Silvie, Čermáková Kristýna, Mladová Lucie, Nedolužko Anja, Pajas Petr, Semecký Jiří, Šindlerová Jana, Toman Josef, Tomšů Kristýna, Korvas Matěj, Rysová Magdaléna, Veselovská Kateřina, Žabokrtský Zdeněk: Prague English Dependency Treebank 1.0. Data/software, Institute of Formal and Applied Linguistics, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, ISBN 978-80-904175-0-2 , http://ufal.mff.cuni.cz/pedt/, Jan 2009
 • Kravalová Jana, Ševčíková Magda, Žabokrtský Zdeněk: Czech Named Entity Corpus 1.0. Data/software, Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Malostranské náměstí 25, Praha 1, http://ufal.mff.cuni.cz/tectomt/releases/czech_named_entity_corpus_10/, Jun 2009
 • Bojar Ondřej, Janíček Miroslav, Žabokrtský Zdeněk, Češka Pavel, Beňa Peter: CzEng 0.7: Parallel Corpus with Community-Supplied Translations. In: Proceedings of the 6th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2008), Copyright © European Language Resources Association, Marrakech, Morocco, ISBN 2-9517408-4-0, pp. 1203-1208, 2008
 • Lopatková Markéta, Žabokrtský Zdeněk, Kettnerová Václava, Skwarska Karolína, Bejček Eduard, Hrstková Klára, Nová Michaela, Tichý Miroslav: VALLEX 2.5 - Valency Lexicon of Czech Verbs, version 2.5. Data/software, ÚFAL MFF UK, http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/2.5/doc/home.html, 2007
 • Hajič Jan, Panevová Jarmila, Hajičová Eva, Sgall Petr, Pajas Petr, Štěpánek Jan, Havelka Jiří, Mikulová Marie, Žabokrtský Zdeněk, Ševčíková-Razímová Magda: Prague Dependency Treebank 2.0. Software prototype, Linguistic Data Consortium, Philadelphia, PA, USA, ISBN 1-58563-370-4, www.ldc.upenn.edu, Jul 2006
 • Lopatková Markéta, Žabokrtský Zdeněk, Benešová Václava: VALLEX 2.0 - Valency Lexicon of Czech Verbs. Data/software, UFAL MFF UK, http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/2.0, Dec 2006
 • Cuřín Jan, Čmejrek Martin, Havelka Jiří, Hajič Jan, Kuboň Vladislav, Žabokrtský Zdeněk: Prague Czech-English Dependency Treebank Version 1.0. In: Linguistic Data Consortium (LDC), Linguistic Data Consortium (LDC), Copyright © Linguistic Data Consortium (LDC), University of Pennsylvania, ISBN 1-58563-321-6, 2004

Published Reviews

 • Ševčíková Magda, Žabokrtský Zdeněk: Petr Sgall: Language in its multifarious aspects. Ed. Eva Hajičová – Jarmila Panevová. Karolinum, Charles University Press, Praha 2006. 556 s. In: Slovo a slovesnost, Vol. 69, No. 3, Copyright © Ústav pro jazyk český AV ČR, ISSN 0037-7031 , pp. 221-227, Aug 2008
 • Žabokrtský Zdeněk: Mark Stevenson: Word Sense Disambiguation. The Case for Combinations of Knowledge Sources. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 79--80, Copyright © MFF UK, ISSN 0032-6585, pp. 151--153, 2003

Other Texts

 • Zdeněk Žabokrtský: Výzkum strojového překladu v Centru komputační lingvistiky MFF UK. Forum, Copyright © Univerzita Karlova v Praze, ISSN 1211-1724, pp. 42-43, Jun 2010

Invited Talks

 • Zdeněk Žabokrtský: Treex – an open-source framework for natural language processing. ITAT, Vrátná dolina, Slovakia, September 24, 2011
 • Zdeněk Žabokrtský: Machine Translation using Dependency Trees. Theorietag (Der 22nd Theorietag der Fachgruppe "Automaten und Formale Sprachen" der Gesellschaft für Informatik), Prague, October 3, 2012

Other Talks

 • 2012
  • Conversion of Copenhage Dependency Treebank into Treex. Department of International Language Studies and Computational Linguistics, Copenhagen Business School, Copenhagen, April 2012. [slides]
 • 2011
  • Strojový překlad s využitím závislostní syntaxe. Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno, květen 2011. [slides]
 • 2010
  • TectoMT, seminář UFAL, Hejnice, 2007. [slides]
  • Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin: TectoMT Machine Translation System. Talk, META-NET Course on Advanced MT Resources, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, Dec 2010. [slides part 1] [slides part 2]
  • Žabokrtský Zdeněk: Coreference in PDT 2.0. Talk. CLARA training course, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, Dec 2010. [slides]
  • Žabokrtský Zdeněk: Grammatemes in PDT 2.0. Talk. CLARA training course, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, Dec 2010. [slides]
  • Žabokrtský Zdeněk: TectoMT - An Open-source Framework for Natural Language Processing. Talk, Advanced Topics in Distributed and Component-Based Systems, seminar, Department of Distributed and Dependable Systems, MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1, May 2010 [slides]
 • 2009
  • Kravalová Jana, Žabokrtský Zdeněk: Pojmenované entity v češtině. Talk, Knowledge Engineering Group Seminar, Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, VŠE, W. Churchill Sq. 4, Praha 3 – Žižkov, 130 67, Apr 2009 [slides]
  • Žabokrtský Zdeněk, Mareček David: TectoMT: processing trees. Talk, Machine Translation Marathon 2009, MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1, Jan 2009 [slides]
 • 2008
  • TectoMT. PIRE meeting, UFAL, December 2008. [slides]
  • Žabokrtský Zdeněk: Strojový překlad z angličtiny do češtiny. Talk, Seminář Mixer VZ, Malostranské náměstí 25, Praha 1, Apr 2008
  • Žabokrtský Zdeněk: Překladový systém TectoMT. Talk, Seminář formální lingvistiky, Institute of Formal and Applied Linguistics, Malostranské náměstí 25, Praha 1, Apr 2008 [slides]
  • TectoMT. PIRE meeting, UFAL, April 2008. [slides]
 • 2007
  • Machine translation using tectogrammatics. PIRE meeting, Germany, June 2007. [slides]
  • Machine translation using tectogrammatics. Presentation for student from Kazan, UFAL, Prague, August 2007. [slides]
  • Named entities in Czech texts and their processing, seminář UFAL, Kvilda, 2007. [slides]
 • 2006
  • Cz->En MT System based on Tectogrammatics. PIRE meeting, Prague, Jan 2006. [slides]
  • Den otevřených dveří, UFAL MFF UK, January 2006. [slides]
  • Pojmenované entity, seminář UFAL, Kvilda, January 2006. [slides]
  • Machine translation with tectogrammatics. Short presentation for NSF, UFAL, Prague, October 2006. [slides]
  • Grammatemes in the PDT 2.0. Prague Dependency Treebank Tutorial, 2006. [slides]
 • 2005
  • Introduction to the Prague Dependency Treebank 2.0. CoLi Colloquium at Uni Saarbrücken, November 2005. [slides]
  • Jak zmenšit VALLEX? Seminar of Formal Linguistics, UFAL MFF UK, Prague, May 2005, [slides]
 • 2004
  • Magda Razímová, Zdeněk Žabokrtský: Gramatémy ve FGD a v PDT II. Seminar of Formal Linguistics, UFAL MFF UK, Prague, Nov 2004. [slides]
  • Počítačové zpracování češtiny v Ústavu formální a aplikované lingvistiky, Den otevřených dveří MFF UK, Nov 2004. [slides]
 • 2001
  • Komplexně anotovaný elektronický valenční slovník českých sloves. Seminar of Formal Linguistics, UFAL MFF UK, Prague, Oct 2001, pondělni seminář na UFAL, 15.října 2001. [slides]
  • Všechno, co jste chtěli vědět o valenci, ale ... Seminář prof. Panevové, květen 2001. [slides]
 • 2000
  • Introduction to the Prague Dependency Treebank. Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia, March 2000. [slides]
  • Automatické přiřazování funktorů. Seminar of Formal Linguistics, UFAL MFF UK, June 2000. [slides]
  • Computational Problems of Constrained Fuzzy Arithmetic. Center for Machine Perception, ČVUT FEL, June 2000. [slides]