Principal investigator (ÚFAL): 
Project Manager (ÚFAL): 
Provider: 
Grant id: 
978119
Duration: 
2019 - 2021

Reprezentace textu pomocí vektorů je základním předpokladem pro další počítačové zpracování dokumentů v mnoha aplikacích jako je vyhledávání informací, strojový překlad, analýza sentimentu, klasifikace dokumentů, aj. V tomto projektu se zaměříme na metody získávání vektorové reprezentace založené na využití neuronových sítí. Cílem je navrhnout takovou metodu učení, která bude generovat nejužitečnější vektory pro konkrétní úlohu (konkrétně strojový překlad a vyhledávání informací). Odvozeným cílem je také zjistit, nakolik je konkrétní vektorová reprezentace specifická vzhledem k dané úloze a nakolik v ní lze alespoň částečně zachytit univerzální význam textu tak, že je možné použít ji obecně na různé úlohy.