Principal investigator (ÚFAL): 
Provider: 
Grant id: 
DG16P02B048
Duration: 
2016-2019

ÚSTR

Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historichých pramenů z období totalitních režimů

Cílem projektu je vývoj softwarových nástrojů, které pomohou zpřístupnit rozsáhlý archív dokumentů a nahrávek orální historie pro badatele, pedagogy, dokumentaristy i širokou veřejnost a také zjednoduší a zefektivní archivaci takových nahrávek.

V rámci projektu budou zpracovány textové dokumenty a audionahrávky rozhovorů a výpovědí, které vznikly v rámci dokumentační činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů.

Partneři

Publications

  • Fučíková Eva, Hajič Jan, Urešová Zdeňka: Enriching a Valency Lexicon by Deverbative Nouns. In: Proceedings of the Workshop Grammar and Lexicon: Interactions and Interfaces, Copyright © International Committee for Computational Linguistics, Ōsaka, Japan, ISBN 978-4-87974-706-8, pp. 71-80, 2016