Principal investigator (ÚFAL): 
Provider: 
Grant id: 
UNCE/HUM/009
Duration: 
2018-2023

UNCE VITRI

Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice

The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice (acronym VITRI) represents a hub for the study of collective violence, reconciliation, and transitional justice the Charles University. This collaboration of five faculties of the CU has two principle aims. It strives to strengthen ties between individual researchers, disciplines and faculties, and thus endorse further cohesion within the CU. More importantly, it promotes excellent research and provides members with necessary tools to enhance the academic, societal, cultural and economic impact of their work.

For further details see: https://www.vitriresearchcenter.org/

PRINCIPAL INVESTIGATOR: Faculty of Social Sciences (Charles University)

Publications

Mlynář, J. 2018. „‚To jsme všechny měly ten pocit: musíme se toho zbavit, musíme na to zapomenout‘: Reflexe připomínání holocaustu v rozhovorech s česko-slovenskými přeživšími.“ Pp. 116–131 in: J. Pažout, K. Portmann (eds.): „Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989. Praha / Liberec: Ústav pro studium totalitních režimů / Technická univerzita v Liberci.