LangTech

Modernizace oboru Matematická lingvistika

Projekt má za cíl upravit doktorský studijní obor Matematická lingvistika (vyučovaný na ÚFAL MFF UK) tak, aby nabízel dvě specializace: tradiční formálně lingvistickou a komputační. Počítačové zpracování přirozeného jazyka prošlo v posledním desetiletí výraznými změnami, mj. v oblastech hlubokého strojového učení, zpracování velkých dat a přenositelnosti modelů napříč jazyky. Komputační specializace by nově nabízela ovládnutí těchto nejmodernějších matematických a výpočetních aspektů.

Modernizované předměty:

 • NPFL068 Statistical Methods in Natural Language Processing II
 • NPFL070 Language Data Resources
 • NPFL087 Statistical Machine Translation
 • NPFL094 Morphological and Syntactic Analysis
 • NPFL095 Modern Methods in Computational Linguistics
 • NPFL097 Unsupervised Machine Learning in NLP
 • NPFL103 Information Retrieval
 • NPFL104 Machine Learning Methods
 • NPFL114 Deep Learning
 • NPFL116 Compendium of Neural Machine Translation

Nové předměty:

 • NPFL117 Deep Learning seminar
 • NPFL118 Natural Language Processing on Computational Cluster
 • NPFL120 Multilingual Natural Language Processing
 • NPFL122 Deep Reinforcement Learning
 • NPFL124 Natural Language Processing
 • NPFL125 Introduction to Language Technologies

Další předměty v langtechovém formátu:

 • NPFL067 Statistical Methods in Natural Language Processing I
 • NPFL099 Statistical dialogue systems
 • NPFL067 Dialogue systems

OP_VVV_logo