Provider: 
Grant id: 
LH12093
ÚFAL budget: 
1.5M CZK
Duration: 
2012-2014

KontaktII

Strojový překlad se sémantickou informací

Cílem projektu je zvýšení přesnosti strojového překladu metodami hloubkové analýzy a syntézy přirozeného jazyka. Na základě lingvisticky anotovaných dat je tedy třeba specifikovat vhodnou interní reprezentaci, vytvořit technologie analýzy a syntézy jazyka  a implementovat je pro následné experimenty s novými technologie strojového překladu, které je třeba rovněž vytvořit a implementovat. Dále je třeba navrhnout technologii generování povrchové podoby vět z navržené interní reprezentace, aby byl překlad touto novou metodologií (analýza do navržené lingvistické reprezentace – překlad reprezentace – syntéza/generování do cílového jazyka) úplný. Pomocí experimentů se budou různé technologie nebo jejich varianty vyhodnocovat z hlediska úspěšnosti překladu; na to budou užity pro běžné vyhodnocení automatické metriky (BLEU, Meteor, NIST, SemPos). Pro finální vyhodnocení do publikací bude vyhodnocena korelace se subjektivním hodnocením pomocí AMT (Amazon Mechanical Turk) dle metodologie projektu EM.