Komputační lingvistika

Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu

V Centru komputační lingvistiky při MFF UK (2000-2005, 2005-2009) byl vytvořen bohatě syntakticky anotovaný anotovaný korpus češtiny (PDT 2.0), který bude sloužit v navrhovaném projektu jako zdroj teoretického lingvistického výzkumu směřujícího k aplikacím v oblasti automatického zpracování jazyka.Výzkum bude probíhat v těchto směrech: (a) hlubší zkoumání vztahu formy a funkce, (b) přechod od syntaxe věty k mezivětným vztahům, (c) zkoumání vztahů mezi hloubkovou syntaxí a kognitivním obsahem a (d) výzkum specifických jevů mluveného jazyka na všech úrovních popisu. Prioritou budou jevy, které dosud v explicitním popisu zacyceny nebyly nebo jejichž zachycení nedává uspokojivé výsledky. Výzkum je zaměřen především na češtinu a angličtinu. Kromě teoretických publikací bude výsledkem projektu obohacené anotační schéma pro zpracovávané jazyky a na základě tohoto schématu rozšířený Pražský závislostní korpus (pro češtinu, angličtinu a mluvený jazyk). Rozšířené korpusy budou sloužit jak pro lingvistický výzkum, tak pro zlepšení metod užívaných pro automatickou analýzu a syntézu jazyka.

Publications

Bejček Eduard, Hajičová Eva, Hajič Jan, Jínová Pavlína, Kettnerová Václava, Kolářová Veronika, Mikulová Marie, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Panevová Jarmila, Poláková Lucie, Ševčíková Magda, Štěpánek Jan, Zikánová Šárka: Prague Dependency Treebank 3.0. Data/software, Univerzita Karlova v Praze, MFF, ÚFAL, Prague, Czech republic, http://ufal.mff.cuni.cz/pdt3.0/, Dec 2013
Bejček Eduard, Straňák Pavel, Pecina Pavel: Syntactic Identification of Occurrences of Multiword Expressions in Text using a Lexicon with Dependency Structures. In: The 9th Workshop on Multiword Expressions (MWE 2013), Copyright © Association for Computational Linguistics, Atlanta, Georgia, USA, ISBN 978-1-937284-47-3, pp. 106-115, 2013
Bílek Karel, Klyueva Natalia, Kuboň Vladislav: Exploiting Maching Learning for Automatic Semantic Feature Assignment. In: Proceedings of the Twenty-Sixth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, FLAIRS 2013, Copyright © AAAI Press, Palo Alto, California, ISBN 978-1-57735-605-9, pp. 297-302, 2013
Hlaváčová Jaroslava, Nedoluzhko Anna: Intensifying Verb Prefix Patterns in Czech and Russian. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8082, Text, Speech and Dialogue: 16th International Conference, TSD 2013. Proceedings, Copyright © Springer Verlag, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-642-40584-6, ISSN 0302-9743, pp. 303-310, 2013
Jínová Pavlína, Poláková Lucie, Mírovský Jiří: Subordinators with Elaborative Meanings in Czech and English. In: Proceedings of the Second International Conference on Dependency Linguistics, Depling 2013, Copyright © Matfyzpress, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, ISBN 978-80-7378-240-5, pp. 128-136, 2013
Kettnerová Václava, Lopatková Markéta, Bejček Eduard, Vernerová Anna, Podobová Marie: Corpus Based Identification of Czech Light Verbs. In: Proceedings of the Seventh International Conference Slovko 2013; Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning, Copyright © RAM-Verlag, Lüdenscheid, Germany, ISBN 978-3-942303-18-7, pp. 118-128, 2013
Kolářová Veronika: Adverbální předmětový genitiv a jeho protějšky v nominálních konstrukcích: Případ posesiva. Accepted for publication in: Philologica, Sborník z konference Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii, Copyright © Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, Bratislava, Slovakia, 2013
Kolářová Veronika: Czech nouns derived from verbs with an objective genitive: Their contribution to the theory of valency.Corpus Linguistics 2013 - Abstract Book, Copyright © UCREL, Lancaster, GB, pp. 147-150, Jul 2013
Kolářová Veronika: Specific valency behaviour of Czech deverbal nouns. [Draft] Noun Valency, Copyright © John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, The Netherlands, 2013
Kolářová Veronika: Substantiva odvozená od sloves s předmětovým genitivem a jejich přínos k teorii valence substantiv. Talk, Seminář formální lingvistiky, 8. 4. 2013, ÚFAL MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1, Prague, Czech Republic, Apr 2013
Kuboň Vladislav, Lopatková Markéta, Mírovský Jiří: A Case Study of a Free Word Order. Accepted for publication in: Proceedings of the 27th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, Copyright © Department of English, NCCU, Taipei, Taiwan, 2013
Kuboň Vladislav, Lopatková Markéta, Mírovský Jiří: Automatic Processing of Linguistic Data as a Feedback for Linguistic Theory. Accepted for publication in: Proceedings of the 12th Mexican International Conference on Artificial Intelligence (2013), Copyright © Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial , Mexico City, Mexico, 2013
Mikulová Marie, Štěpánek Jan, Urešová Zdeňka: Liší se mluvené a psané texty ve valenci?. Accepted for publication in: Korpus – gramatika – axiologie, Vol. 8, Copyright © Gaudeamus, Hradec Králové, Czechia, Hradec Králové, Česká Republika, ISSN 1804-137X, Nov 2013
Mírovský Jiří, Panevová Jarmila: Prague Dependency Treebank as a prototype for multilingual corpora. Contributed talk, XV. mezinárodní sjezd slavistů, Minsk, Bělorusko, Aug 2013
Mírovský Jiří, Rysová Kateřina, Rysová Magdaléna, Hajičová Eva: (Pre-)Annotation of Topic-Focus Articulation in Prague Czech-English Dependency Treebank. In: Proceedings of the 6th International Joint Conference on Natural Language Processing, Copyright © Asian Federation of Natural Language Processing, ISBN 978-4-9907348-0-0, pp. 55-63, 2013
Nedoluzhko Anna, Mírovský Jiří, Novák Michal: A Coreferentially annotated Corpus and Anaphora Resolution for Czech. In: Computational Linguistics and Intellectual Technologies, Copyright © ABBYY, Moscow, Russia, ISBN 978-1-937284-58-9, pp. 467-475, 2013
Nedoluzhko Anna, Mírovský Jiří: Annotators’ Certainty and Disagreements in Coreference and Bridging Annotation in Prague Dependency Treebank. In: Proceedings of the Second International Conference on Dependency Linguistics, Depling 2013, Copyright © Matfyzpress, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, ISBN 978-80-7378-240-5, pp. 236-243, 2013
Nedoluzhko Anna: Generic noun phrases and annotation of coreference and bridging relations in the Prague Dependency Treebank. [Draft] 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics Proceedings of the 7th Linguistic Annotation Workshop & Interoperability with Discourse, Copyright © Omnipress, Inc, Sofia, Bulgaria, ISBN 978-1-937284-58-9, pp. 103-111, 2013
Nedoluzhko Anna, Mírovský Jiří: How Dependency Trees and Tectogrammatics Help Annotating Coreference and Bridging Relations in Prague Dependency Treebank. In: Proceedings of the Second International Conference on Dependency Linguistics, Depling 2013, Copyright © Matfyzpress, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, ISBN 978-80-7378-240-5, pp. 244-251, 2013
Novák Michal, Nedoluzhko Anna, Žabokrtský Zdeněk: Translation of "It" in a Deep Syntax Framework. In: 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics Proceedings of the Workshop on Discourse in Machine Translation, Copyright © Omnipress, Inc., Sofia, Bulgaria, ISBN 978-1-937284-68-8, pp. 51-59, 2013
Novák Michal, Žabokrtský Zdeněk, Nedoluzhko Anna: Two Case Studies on Translating Pronouns in a Deep Syntax Framework. In: Proceedings of the 6th International Joint Conference on Natural Language Processing, Copyright © Asian Federation of Natural Language Processing, ISBN 978-4-9907348-0-0, pp. 1037-1041, 2013
Panevová Jarmila, Ševčíková Magda: Delimitation of information between grammatical rules and lexicon. Accepted for publication in: Linguistic Aspects of Dependency, Copyright © John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, The Netherland, ISBN 1111111111, 350 pp., 2013
Panevová Jarmila, Ševčíková Magda: The Role of Grammatical Constraints in Lexical Component in Functional Generative Description. In: Proceedings of the 6th International Conference on Meaning-Text Theory, Prague, August 30–31, 2013, Copyright © Charles University, Prague, Czech Republic, ISBN 978-3-86688-405-2, pp. 134-143, 2013
Panevová Jarmila: A Message Sent to Heaven. In: Sprache, Sprachvergleich, Sprachträger (Rudolf Růžička zum 90. Geburtstag von Freunden, wissenschaftlichen Weggefährten und Schülern), Copyright © S. Hirzel Verlag, Stuttgart, Germany, ISBN 978-3-7776-2358-0, pp. 140-144, 2013
Panevová Jarmila: Contribution of Valency to the Analysis of Language. [Draft] Noun Valency, Copyright © John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, The Netherlands, 2013
Panevová Jarmila: Koordinace nebo determinace? (Forma nebo význam?). [Draft] Sborník přednášek ze zasedání Komise pro gramatickou stavbu při MKS v Nitře., Copyright © Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Nitra, Slovakia, 2013
Panevová Jarmila: Slovníková informace a její použití v gramatice (na příkladu českého slovesa). In: Južnoslovenski filolog, Vol. 69, Copyright © Institut za srpski jezik, Beograd, Beograd, Serbia, ISSN 0350-185X, pp. 75-90, Aug 2013
Poláková Lucie, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Jínová Pavlína, Zikánová Šárka, Hajičová Eva: Introducing the Prague Discourse Treebank 1.0. In: Proceedings of the 6th International Joint Conference on Natural Language Processing, Copyright © Asian Federation of Natural Language Processing, ISBN 978-4-9907348-0-0, pp. 91-99, 2013
Popel Martin, Mareček David, Štěpánek Jan, Zeman Daniel, Žabokrtský Zdeněk: Coordination Structures in Dependency Treebanks. In: Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Copyright © Association for Computational Linguistics, Sofija, Bulgaria, ISBN 978-1-937284-50-3, pp. 517-527, 2013
Rysová Magdaléna: Automatická předanotace TFA v české části PCEDT. Talk, Workshop tří projektů, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, Apr 2013
Ševčíková Magda: Deadjektivní deriváty v češtině jako deriváty syntaktické vs. lexikální. In: Gramatika a korpus / Grammar and Corpora 2012, Copyright © Gaudeamus, Hradec Králové, Czech Republic, ISBN 978-80-7435-243-0, pp. 1-8, 2013
Bejček Eduard, Panevová Jarmila, Popelka Jan, Straňák Pavel, Ševčíková Magda, Štěpánek Jan, Žabokrtský Zdeněk: Prague Dependency Treebank 2.5 -- a revisited version of PDT 2.0. In: Proceedings of the 24th International Conference on Computational Linguistics (Coling 2012), Copyright © Coling 2012 Organizing Committee, Mumbai, India, pp. 231-246, 2012
Cinková Silvie, Holub Martin, Kríž Vincent: Optimizing semantic granularity for NLP - report on a lexicographic experiment. In: Proceedings of the 15th EURALEX International Congress, Copyright © Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo, Oslo, Norway, ISBN 978-82-303-2228-4, pp. 523-531, 2012
Cinková Silvie, Holub Martin, Rambousek Adam, Smejkalová Lenka: A database of semantic clusters of verb usages. In: Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), Copyright © European Language Resources Association, İstanbul, Turkey, ISBN 978-2-9517408-7-7, pp. 3176-3183, 2012
Cinková Silvie, Smejkalová Lenka, Lauschmannová Anna, Thál Jonáš, Holub Martin: Maintaining consistency of monolingual verb entries with interannotator agreement. In: Nordiska studier i lexikografi - Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Copyright © Nordiska föreningen for lexikografi, Lund, Sweden, ISBN 978-91-85333-42-4, ISSN 0803-9313, pp. 169-180, 2012
Hajič Jan, Hajičová Eva, Panevová Jarmila, Sgall Petr, Bojar Ondřej, Cinková Silvie, Fučíková Eva, Mikulová Marie, Pajas Petr, Popelka Jan, Semecký Jiří, Šindlerová Jana, Štěpánek Jan, Toman Josef, Urešová Zdeňka, Žabokrtský Zdeněk: Announcing Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0. In: Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), Copyright © European Language Resources Association, İstanbul, Turkey, ISBN 978-2-9517408-7-7, pp. 3153-3160, 2012
Hlaváčová Jaroslava, Nedolužko Anja: Příklad pravidelných slovotvorných vzorců v automatickém zpracování češtiny a ruštiny. In: Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii Informačné technológie – Aplikácie a Teória, ITAT 2012, Hotel Magura, 17-21. septembra 2012, Copyright © Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu, Košice, Slovakia, ISBN 978-80-971144-1-1, pp. 53-56, 2012
Jínová Pavlína, Mírovský Jiří, Poláková Lucie: Analyzing the Most Common Errors in the Discourse Annotation of the Prague Dependency Treebank. In: Proceedings of the 11th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, Copyright © Edicoes Colibri, Lisboa, Lisboa, Portugal, ISBN 978-989-689-274-6, pp. 127-132, 2012
Jínová Pavlína, Mírovský Jiří, Poláková Lucie: Semi-Automatic Annotation of Intra-Sentential Discourse Relations in PDT. In: Proceedings of the Workshop on Advances in Discourse Analysis and its Computational Aspects (ADACA) at Coling 2012, Copyright © Coling 2012 Organizing Committee, Mumbai, India, pp. 43-58, 2012
Karlík Petr, Panevová Jarmila: České syntaktické bádání od Šmilauera po dnešek očima Prahy a Brna. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český., Copyright © Karolinum, Praha, Czechia, ISBN 978-80-246-2121-0, pp. 55-59, 2012
Kettnerová Václava: Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku. Ph.D. thesis, Charles University, Prague, Czech Republic, 220 pp., Jun 2012
Kettnerová Václava, Lopatková Markéta, Bejček Eduard: Mapping Semantic Information from FrameNet onto VALLEX. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, Vol. 97, Copyright © Univerzita Karlova, ISSN 0032-6585, pp. 23-41, Apr 2012
Kettnerová Václava: Syntaktické konstrukce typu Včely se hemží na zahradě – Zahrada se hemží včelami. In: Korpus – gramatika – axiologie, No. 5, Copyright © Gaudeamus, Hradec Králové, Czechia, ISSN 1804-137X, pp. 54-71, Jun 2012
Kettnerová Václava, Lopatková Markéta, Bejček Eduard: The Syntax-Semantics Interface of Czech Verbs in the Valency Lexicon. In: Proceedings of the 15th EURALEX International Congress, Copyright © Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo, Oslo, Norway, ISBN 978-82-303-2228-4, pp. 434-443, 2012
Kettnerová Václava, Lopatková Markéta, Urešová Zdeňka: The Rule-Based Approach to Czech Grammaticalized Alternations. In: Lecture Notes in Computer Science, No. 7499, Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference, TSD 2012. Proceedings, Copyright © Springer Verlag, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-642-32789-6, ISSN 0302-9743, pp. 158-165, 2012
Klyueva Natalia: Comparing Czech and Russian Valency on the Material of Vallex. In: Empirical Methods in Natural Language Processing - Proceedings of the Conference on Natural Language Processing 2012, Copyright © Eigenverlag ÖGAI, Wien, Austria, ISBN 3-85027-005-X, pp. 446-451, 2012
Klyueva Natalia, Bojar Ondřej, Garabík Radovan, Týnovský Miroslav: Czech-Russian corpus via a simple web interface. Contributed talk, Workshop on parallel corpora, Mainz, Germany, Sep 2012
Klyueva Natalia: Some differences between Czech and Russian: a parallel corpus study. In: Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии, Vol. Issue 11 (18), Computational Linguistics and Intellectual Technologies: Proceedings of the International Conference "Dialog 2012", Copyright © Изд-во РГГУ, Москва, Russia, ISSN 2221-7932, pp. 268-276, 2012
Kolářová Veronika: Valence dějových substantiv odvozených od sloves s předmětovým genitivem. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český., Copyright © Karolinum, Praha, Czechia, ISBN 978-80-246-2121-0, pp. 609-614, 2012
Mírovský Jiří, Jínová Pavlína, Poláková Lucie: Does Tectogrammatics Help the Annotation of Discourse?. In: Proceedings of the 24th International Conference on Computational Linguistics (Coling 2012), Copyright © Coling 2012 Organizing Committee, Mumbai, India, pp. 853-862, 2012
Panevová Jarmila, Karlík Petr: Dva pohledy na vývoj českého poválečného syntaktického myšlení. In: Korpus – gramatika – axiologie, No. 5, Copyright © Gaudeamus, Hradec Králové, Czechia, Hradec Králové, Czech Republic, ISSN 1804-137X, pp. 34-53, Jun 2012
Panevová Jarmila: Koordinace vs. determinace (Forma nebo význam?). Contributed talk, Zasedání Komise pro gramatickou stavbu slovanských jazyků při MKS, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Nitra, Slovensko, Oct 2012
Panevová Jarmila, Mikulová Marie: Ассиметрии между глубинным и поверхностным преставлением предложения (на примере двух типов обстоятельств в чешском языке). In: Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты. Сборник статей в честь 80-летия Игоря Александровича Мельчука, Copyright © Языкы славянской культуры, Москва, Russia, ISBN 978-5-9551-0593-2, pp. 486-497, 2012
Poláková Lucie: Annotating Discourse in Prague Dependency Treebank. Contributed talk, Penn Discourse Treebank Workshop 2012, University of Pennsylvania, Prague, Czech Republic, Apr 2012
Poláková Lucie, Jínová Pavlína, Mírovský Jiří: Interplay of Coreference and Discourse Relations: Discourse Connectives with a Referential Component. In: Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), Copyright © European Language Resources Association, İstanbul, Turkey, ISBN 978-2-9517408-7-7, pp. 146-153, 2012
Poláková Lucie, Jínová Pavlína, Zikánová Šárka, Bedřichová Zuzanna, Mírovský Jiří, Rysová Magdaléna, Zdeňková Jana, Pavlíková Veronika, Hajičová Eva: Manual for Annotation of Discourse Relations in Prague Dependency Treebank. Technical report no. 2012/47, Copyright © Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, pp. 1-83, 83 pp., Dec 2012
Poláková Lucie, Jínová Pavlína, Zikánová Šárka, Hajičová Eva, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Rysová Magdaléna, Pavlíková Veronika, Zdeňková Jana, Pergler Jiří, Ocelák Radek: Prague Discourse Treebank 1.0. Data/software, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, http://ufal.mff.cuni.cz/discourse/, Nov 2012
Rysová Magdaléna: Alternative Lexicalizations of Discourse Connectives in Czech. In: Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), Copyright © European Language Resources Association, İstanbul, Turkey, ISBN 978-2-9517408-7-7, pp. 2800-2807, 2012
Rysová Magdaléna: Discourse Connectives and Their Alternative Lexicalizations in Czech. Contributed talk, MULDICO workshop, Friedrich Schiller University of Jena, Prague, Czech Republic, Oct 2012
Rysová Magdaléna: On Discourse Annotation in PDT. Contributed talk, Seminar of Formal Linguistics, UFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, Oct 2012
Ševčíková Magda, Mírovský Jiří: Sentence Modality Assignment in the Prague Dependency Treebank. In: Lecture Notes in Computer Science, No. 7499, Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference, TSD 2012. Proceedings, Copyright © Springer Verlag, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-642-32789-6, ISSN 0302-9743, pp. 56-63, 2012
Ševčíková Magda: Predikativum v gramatickém popisu češtiny. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český., Copyright © Karolinum, Praha, Czechia, ISBN 978-80-246-2121-0, pp. 597-602, 2012
Bejček Eduard, Panevová Jarmila, Popelka Jan, Smejkalová Lenka, Straňák Pavel, Ševčíková Magda, Štěpánek Jan, Toman Josef, Žabokrtský Zdeněk, Hajič Jan: Prague Dependency Treebank 2.5. Data/software, Univerzita Karlova v Praze, MFF, ÚFAL, Praha, Czechia, http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.5/, Dec 2011
Hajič Jan, Hajičová Eva, Panevová Jarmila, Sgall Petr, Cinková Silvie, Fučíková Eva, Mikulová Marie, Pajas Petr, Popelka Jan, Semecký Jiří, Šindlerová Jana, Štěpánek Jan, Toman Josef, Urešová Zdeňka, Žabokrtský Zdeněk: Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0. Data/software, Institute of Formal and Applied Linguistics, Prague, Czech republic, http://ufal.mff.cuni.cz/pcedt2.0/, 2011
Hajičová Eva, Mírovský Jiří, Brankatschk Katja: A contrastive look at information structure: A corpus probe.The 6th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS 2011) - Book of Abstracts, Copyright © Presses Universitaires de Provence (PUP), à Aix-en-Provence, Aix, France, pp. 47-51, Sep 2011
Hladká Barbora, Mírovský Jiří, Kohout Jan: An attractive game with the document: (im)possible?. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 96, Copyright © Univerzita Karlova, ISSN 0032-6585, pp. 5-26, Aug 2011
Hlaváčová Jaroslava, Hrušecký Michal: Prefix Recognition Experiments. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6836, Copyright © Springer Verlag Heidelberg, Berlin / Heidelberg, ISSN 0302-9743, pp. 235-242, Sep 2011
Hlaváčová Jaroslava: Přirozený jazyk a počítače. Talk, interní seminář, Astronomický ústav AV ČR, Jan 2011
Hlaváčová Jaroslava: Problém variantních tvarů slov při automatickém zpracování jazyka. In: Information Technologies – Applications and Theory, Copyright © Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovakia, ISBN 978-80-89557-01-1, pp. 75-78, 2011
Kettnerová Václava, Lopatková Markéta: The Lexicographic Representation of Czech Diatheses: Rule Based Approach. In: Natural Language Processing, Multilinguality , Copyright © Tribun EU, Bratislava, Slovakia, ISBN 978-80-263-0049-6, pp. 89-100, 2011
Kettnerová Václava: Lokativní sémantická diateze v češtině. In: Slovo a slovesnost, Vol. 72, No. 2, Copyright © Ústav pro jazyk český AV ČR, ISSN 0037-7031, pp. 83-101, Jun 2011
Kettnerová Václava: Sémantické diateze z lexikografického hlediska. Talk, Seminář formální lingvistiky, UFAL MFF UK, MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1, Apr 2011
Mikulová Marie, Hoffmannová Jana: Korpusy mluvené češtiny a možnosti jejich využití pro poznání rozdílných "světů" mluvenosti a psanosti. In: Korpusová lingvistika Praha 2011. 2 Výzkum a výstavba korpusů, Copyright © Lidové noviny, Praha, ISBN 978-80-7422-115-6, pp. 78-92, 323 pp., 2011
Mikulová Marie: Významová reprezentace elipsy. Ph.D. thesis, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, 150 pp., Nov 2011
Mikulová Marie: Významová reprezentace elipsy. Copyright © Ústav formální a aplikované lingvistiky, Praha, Czechia, ISBN 978-80-904175-9-5, 230 pp., Dec 2011
Nguy Giang Linh, Ševčíková Magda: Unstated Subject Identification in Czech. In: WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part I, Copyright © Matfyzpress, Praha, Czechia, ISBN 978-80-7378-184-2, pp. 149-154, 2011
Panevová Jarmila, Mikulová Marie: Problém elipsy: Co s ním a kam s ním?. In: Prace Filologiczne, Vol. 60, Copyright © Uniwersytet Warszawski, Warszawa Polsko, ISSN 0138-0567, pp. 225-232, Aug 2011
Panevová Jarmila, Mikulová Marie: Specializirovannyje tipi obstojatel'stv: Grammatikalizirovannyj ellipsis? .The 6th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS 2011) - Book of Abstracts, Copyright © Presses Universitaires de Provence (PUP), à Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, France, pp. 123-125, Sep 2011
Panevová Jarmila, Ševčíková Magda: Delimitation of information between grammatical rules and lexicon. In: Proceedings of the International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2011), Copyright © Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain, ISBN 978-84-615-1834-0, pp. 173-182, 2011
Panevová Jarmila, Ševčíková Magda: Jak se počítají substantiva v češtině: poznámky ke kategorii čísla. In: Slovo a slovesnost, Vol. 72, Copyright © Ústav pro jazyk český AV ČR, Prague, Czech Republic, ISSN 0037-7031, pp. 163-176, Sep 2011
Panevová Jarmila, Ševčíková Magda: Jazykové korpusy – moderní nástroj pro lingvistický výzkum. Talk, Kruh přátel českého jazyka, FF UK, Prague, Czech Republic, Mar 2011
Panevová Jarmila: O rezultativnosti (především) v češtině. In: Граматика и лексика у словенским језицима, Copyright © Матица српска, Нови Сад / Београд, Serbia, ISBN 978-86-82873-32-7, pp. 165-176, 2011
Panevová Jarmila: On Syntax and Semantics of Czech Infinitival Constructions: A Case Study. In: Slovo i jazyk. Sbornik statej k vosmidesjatiletiju akad. J. D. Apresjana, Copyright © Jazyki slavjanskich kul'tur, Moskva Ruská federace, ISBN 978-5-9551-0478-2, pp. 537-547, 736 pp., Aug 2011
Ševčíková Magda, Panevová Jarmila: Anotace souborového významu substantiv v datech Pražského závislostního korpusu. Talk, Seminar of Formal Linguistics, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, Mar 2011
Ševčíková Magda, Panevová Jarmila, Smejkalová Lenka: Specificity of the number of nouns in Czech and its annotation in Prague Dependency Treebank. In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, No. 96, Copyright © Univerzita Karlova, ISSN 0032-6585, pp. 27-47, Oct 2011
Cinková Silvie, Holub Martin, Rychlý Pavel, Smejkalová Lenka, Šindlerová Jana: Can Corpus Pattern Analysis Be Used in NLP?. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6231, Text, Speech and Dialogue. 13th International Conference, TSD 2010, Brno, Czech Republic, September 6-10, 2010. Proceedings, Copyright © Springer, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-642-15759-2, ISSN 0302-9743, pp. 67-74, 2010
Cinková Silvie, Holub Martin, Smejkalová Lenka: The Lexical Population of Semantic Types in Hanks’s PDEV. In: A Way with Words: Recent Advances in Lexical Theory and Analysis. A Festschrift for Patrick Hanks, Copyright © Menha, Kampala, Uganda, ISBN 978-9970-101-01-6, pp. 199-214, 384 pp., Jul 2010
Hanks Patrick: How People use Words to Make Meanings. In: Proceedings of 4th International Workshop on Natural Language Processing and Cognitive Science, Copyright © SciTePress, Funchal, Madeira, Portugal, ISBN 978-989-8425-13-3, 2010
Hanks Patrick: Lexicography, Printing Technology, and the Spread of Renaissance Culture. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress, Leeuwarden, Copyright © Fryske Akademy, Leeuwarden / Ljouwert, Netherlands, ISBN 978-90-6273-840-3, pp. 988-1006, 2010
Hanks Patrick: Nine issues in metaphor theory and analysis. In: International Journal of Corpus Linguistics, Vol. 15, No. 1, Copyright © John Benjamins, ISSN 1384-6655, pp. 133-150, 2010
Hanks Patrick: Terminology, Phraseology, and Lexicography. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress, Leeuwarden, Copyright © Fryske Akademy, Leeuwarden / Ljouwert, Netherlands, ISBN 978-90-6273-840-3, pp. 1299-1308, 2010
Hladká Barbora, Mírovský Jiří, Kohout Jan, Schlesinger Pavel: PlayCoref. Data/software, Charles University in Prague, Malostranské nám. 25, Prague 1, 118 00, Czech Republic, http://www.lgame.cz, Nov 2010
Hladká Barbora, Mírovský Jiří, Schlesinger Pavel: An On-Line Game Instead of the Annotation Editor. Contributed talk, TSD 2010 demo session, Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, Czech Republic, Sep 2010
Hrušecký Michal, Hlaváčová Jaroslava: Automatické rozpoznávání předpon a přípon s pomocí nástroje Affisix. In: Informačné technológie – Aplikácie a Teória, Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii ITAT, Copyright © PONT s. r. o., Seňa, Slovakia, ISBN 978-80-970179-3-4, pp. 63-67, 2010
Jezek Elisabetta, Hanks Patrick: What lexical sets tell us about conceptual categories. In: Lexis, Vol. 4, Copyright © Centre d’Etudes Linguistiques (CEL), Centre d’Etudes Linguistiques (CEL) at University Jean Moulin - Lyon 3, France, ISSN 1951-6215, pp. 7-22, 2010
Kettnerová Václava, Lopatková Markéta: Representation of Changes in Valency Structure of Verbs in the Valency Lexicon of Czech Verbs. In: Proceedings of Verb 2010, Interdisciplinary Workshop on Verbs, The Identification and Representation of Verb Features, Copyright © Scuola Normale Superiore - Laboratore di Linguistica, Universita di Pisa - Dipartimento di Linguistica, Pisa, Italy, pp. 154-159, 2010
Kettnerová Václava: Locative semantic diathesis in Czech. Contributed talk, Sixth International Conference on Construction Grammar, Charles University, Faculty of Arts, Charles University in Prague , Sep 2010
Kettnerová Václava, Lopatková Markéta: The Representation of Diatheses in the Valency Lexicon of Czech Verbs. In: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6233, Proceedings of the 7th International Conference on Advances in Natural Language Processing (IceTAL 2010), Copyright © Springer, Berlin / Heidelberg, ISBN 978-3-642-14769-2, ISSN 0302-9743, pp. 185-196, 2010
Kolářová Veronika: Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí). Copyright © Karolinum, Praha, Czechia, ISBN 978-80-246-1828-9, 220 pp., Dec 2010
Mikulová Marie, Štěpánek Jan: Ways of Evaluation of the Annotators in Building the Prague Czech-English Dependency Treebank. In: Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010), Copyright © European Language Resources Association, Valletta, Malta, ISBN 2-9517408-6-7, pp. 1836-1839, 2010
Mírovský Jiří, Mladová Lucie, Žabokrtský Zdeněk: Annotation Tool for Discourse in PDT. In: Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics (Coling 2010), Copyright © Tsinghua University Press, Beijing, China, ISBN 978-7-302-23456-2, pp. 9-12, 2010
Mírovský Jiří, Mladová Lucie, Zikánová Šárka: Connective-Based Measuring of the Inter-Annotator Agreement in the Annotation of Discourse in PDT. In: Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics (Coling 2010), Copyright © Tsinghua University Press, Beijing, China, ISBN 978-7-302-23456-2, pp. 775-781, 2010
Mírovský Jiří, Pajas Petr, Nedoluzhko Anna: Annotation Tool for Extended Textual Coreference and Bridging Anaphora. In: Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010), Copyright © European Language Resources Association, Valletta, Malta, ISBN 2-9517408-6-7, pp. 168-171, 2010
Panevová Jarmila: "Být posel dobrých zpráv je mi příjemné" (Několik poznámek k infinitivním konstrukcím). In: Karlík a továrna na lingvistiku, Copyright © Host, Brno, Czechia, ISBN 978-80-7294-412-5, pp. 345-354, 2010
Panevová Jarmila, Ševčíková Magda: Annotation of Morphological Meanings of Verbs Revisited. In: Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010), Copyright © European Language Resources Association, Valletta, Malta, ISBN 2-9517408-6-7, pp. 1491-1498, 2010
Panevová Jarmila, Ševčíková Magda: Revize morfologických gramatémů pro Pražský závislostní korpus 3.0. Talk, Seminář formální lingvistiky, UFAL MFF UK, MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1, Nov 2010
Panevová Jarmila: Ke vztahu kognitivního obsahu a jazykového významu. In: Korpus – gramatika – axiologie, Vol. 1, No. 1, Copyright © Gaudeamus, Hradec Králové, Czechia, Hradec Králové, Czech Republic, ISSN 1804-137X, pp. 30-40, 2010
Panevová Jarmila: O kategorii rezul'tativa (prezhde vsego) v cheshskom jazyke. Talk, Výroční zasedání Mezinárodní komise pro gramatickou stavbu slovanských jazyků při MKS, Matice srpska, Novi Sad, Novi Sad, Sep 2010
Ševčíková Magda, Panevová Jarmila, Žabokrtský Zdeněk: Grammatical number of nouns in Czech: linguistic theory and treebank annotation. In: NEALT Proceedings Series, Vol. 9, Proceedings of the Ninth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, Copyright © Northern European Association for Language Technology, Tartu, Estonia, ISSN 1736-8197, pp. 211-222, 2010
Ševčíková Magda: Kondicionál přítomný jako součást explicitních performativních formulí. In: Korpus – gramatika – axiologie, Vol. 1, No. 1, Copyright © Gaudeamus, Hradec Králové, Czechia, Hradec Králové, Czech Republic, ISSN 1804-137X, pp. 41-62, 2010