Principal investigator (ÚFAL): 
Project Manager (ÚFAL): 
Provider: 
Grant id: 
19-03490S
ÚFAL budget: 
2 415 tis. Kč
Duration: 
2019-2021

CzeDParse

Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině

Projekt si klade za cíl vytvoření automatické metody pro anotaci diskurzních vztahů v češtině. Využije řady klíčových datových zdrojů, přičemž některé z nich již existují (především Pražský závislostní korpus, Penn Discourse Treebank, Prague Czech-English Dependency Treebank), některé budou vytvořeny v rámci projektu s použitím nákladově efektivních metod (elektronický slovník diskurzních konektorů, další diskurzně anotovaná data).

Projekt má tři hlavní cíle:
- vytvořit elektronický slovník českých diskurzních konektorů
- vytvořit proceduru pro automatickou anotaci diskurzních vztahů v češtině s využitím tohoto slovníku
- kromě využití již existujících dat použít anotační projekci k získání a využití dalších
anotovaných dat