SIS code: 
Semester: 
winter
Instructor: 
Instructor: 
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D. Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.

Vybrané kapitoly z české gramatiky

Selected topics from the Czech grammar

Primary tabs

 
  •  

 

Základní informace

Kurz probíhá v pátek v 10:40–12:10 v místnosti S11 v budově MFF UK, Malostranské nám. 25 (2. patro).

 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout studentům prostor pro soustředěnější analýzu gramatických jevů v češtině (reflexivita, diateze, slovosled, elipsy, tvoření slovních tvarů a slov odvozených ad.). Zaměříme se také na další jevy podle zájmu studentů. Tento seminář lze využít např. jako praktickou přípravu pro psaní odborných prací (diplomová práce apod.).

 

Požadavky na zápočet

Aktivní účast ve výuce

Splnění tří domácích úkolů v daném termínu v průběhu semestru

 

Literatura

Bednaříková, B.: Slovo a jeho konverze. Olomouc: UPOL 2009.

Haspelmath, M. - Sims, A. D.: O čem je morfologie. Praha: Karolinum 2015.

Haspelmath, M. - Sims, A. D.: Understanding Morphology. Second Edition. London: Hodder Education 2012.

Karlík, P. a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny. 2017.

Osolsobě, K.: Česká morfologie a korpusy. Praha: Karolinum 2014.

Panevová, J. a kol.: Mluvnice současné češtiny. Karolinum. 2014.

Škodová, S. Pseudokoordinace v syntaxi češtiny. Bor. 2009.

Štícha. Fr. Akademická gramatika spisovné češtiny. Academia, 2013

Další práce zabývající se českou gramatikou.