Filosofie jazyka a NLP

V ZS 2020/2021 bude seminář probíhat jako předmět NPFL130

 


 

Neformální seminář, který se konal v LS 2018/2019

Materiály k semináři

Doporučená literatura

 • Peregrin: Kapitoly z analytické filosofie
 • Marvan: Otázka významu
 • Lycan: Philosophy of Language
 • Kolman: Idea, číslo, pravidlo
 • Peregrin: Struktura a význam
 • https://plato.stanford.edu/

Minulé semináře

První setkání se uskutečnilo v úterý 19. 2. 2019 ve 14:30 v místnosti S510. Prezentace.

1. seminář: 26. 2. 2019

Prezentace.

Četba – Gottlob Frege:

 • O smyslu a významu
 • dopis Husserlovi
 • volitelně další texty:
  • Comments on Sinn and Bedeutung
  • Ernst Tugendhat: The meaning of ‘Bedeutung’ in Frege
  • Der Gedanke
 • případně sekundární literatura:
  • Marvan: Otázka významu
  • Kolman: Logika Gottloba Frega
  • Peregrin: Kapitoly z analytické filosofie (s. 53 – 62)
  • Dummett, Kenny, Sluga...
 • Otázky – jak řeší Frege následující problémy:
  • Reference k neexistujícím objektům:
   • Sherlock Holmes bydlel v Baker Street.
   • Co věta říká, pokud její podmět neexistuje?
  • Negativní existenciál:
   • Pegasus neexistuje.
   • Čemu je zde připisována neexistence?
  • Identita („Frege's puzzle“):
   • Mark Twain je Samuel Langhorne Clemens.
   • Jaktože je věta infromativní, když konstatuje, že A = A?
  • Substituce:
   • Iokasté nevěří, že Oidipus je Láiův vrah.
   • Proč nemůžeme substituovat „Oidipus“ za „Láiův vrah“, přestože Oidipus je Láiův vrah?

2. seminář: 5. 3. 2019

Četba – L. Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus

 • pasáže k četbě:
  • 1 až 4.28 včetně
  • ze střední části jenom důležité propozice: 4.3, 4.4, 4.5, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.5423
  • 5.6 až 5.641 včetně
  • 6.4 až 7 včetně
 • volitelně:
  • Lecture on Ethics
  • zbytek Tractatu, předmluva B. Russella
 • rozklikávací Tractatus: http://www.tractatuslogico-philosophicus.com/
 • sekundární literatura
  • Petr Glombíček: Filosofie mladého Ludwiga Wittgensteina
  • Peregrin: Kapitoly... (s. 123 – 136)
  • Kenny, ...
 • k rozmyšlení:
  • Jaké jsou vztahy mezi členy následujících skupin pojmů?
   • substance, (atomický) předmět, věc, stav věcí, (atomický) fakt, svět
   • říkání a ukazování
   • věta a myšlenka
  • Proč nemůže obraz zobrazovat svoji vlastní formu?

3. seminář: 12. 3. 2019

Četba – L. Wittgenstein: Filosofická zkoumání

 • pasáže k četbě: §§1–64
 • sekundární literatura
  • Peregrin: Kapitoly... (s. 136 – 144)
  • Kenny: Wittgenstein (kapitola 9)

4. seminář: 19. 3. 2019

Četba – W. V. Quine: Ontologická relativita

5. seminář: 26. 3. 2019

Četba – Donald Davidson: O samotné myšlence pojmového schématu

 • český překlad vyšel ve sborníku Obrat k jazyku: druhé kolo (J. Peregrin ed.)

6. seminář: 2. 4. 2019

Četba – Ludwig Wittgenstein: O pravidlech a soukromém jazyce

7. seminář: 9. 4. 2019

Četba – Hilary Putnam: Význam slova „význam“

 • pasáže k četbě:
  • od začátku do sekce Sociolingvistická hypotéza včetně (v originále končí na str. 146, v české verzi na str. 275)
  • volitelně také Peregrinův úvod ze sborníku a další dvě sekce navazující na hlavní četbu (končí na str. 157, v české verzi 285)
 • český překlad vyšel ve sborníku Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou (J. Peregrin ed.)

8. seminář: 16. 4. 2019

Četba – Lakoff a Johnson: Metafory, kterými žijeme

 • pasáže k četbě:
  • cílem je přečíst a pochopit kapitoly 25 a 27–29 (necelých 30 stran)
  • k tomu se hodí mít přehled o tom, co se dělo v kapitolách předcházejících, doporučuji přečíst přinejmenším kapitoly 1–5, 12, možná i 13
  • ideální by bylo přečíst i kapitolu 26, ale ta je poněkud delší a náročnější
  • nejlepší je samozřejmě přečíst i všechny zbývající kapitoly

9. seminář: 23. 4. 2019

Četba – Peirce: Logic as Semiotic

 • CP 2.231-2, 2.274-302, 2.243-52, 2.254-65, 2.304, 2.305-6
 • Vyšlo ve sborníku: Justus Buchler: Philosophical Writings of Peirce
 • Česky vyšel rozsáhlejší výběr ve sborníku: Bohumil Palek: Sémiotika

10. seminář: 30. 4. 2019

Četba – Ferdinand de Saussure: Kurz obecné lingvistiky

 • pasáže k četbě:
  • Úvod: kapitoly 2–4
  • První část – Obecné principy: kapitoly 1 a 2, volitelně 3
  • Druhá část – Synchronní lingvistika: kapitola 4, volitelně i 3 a 5–8

11. seminář: 7. 5. 2019

Četba – Roman Jakobson: Lingvistika a poetika

 • Linguistics and Poetics, in: T. A. Sebeok (ed.), , Cambridge (Mass.) 1960, s. 350–377
 • česky vyšlo v R. Jakobson, Poetická funkce, Jinočany 1995, s. 74–105

12. seminář: 14. 5. 2019

Četba – Maurice Merleau-Ponty: La prose du monde

 • pasáže k četbě: 1. a 2. kapitola
  • Le fantôme d’un langage pur [The Specter of a Pure Language]
  • La science et l’expérience de l’expresssion [Science and the Experience  of  Expression]

13. seminář: 21. 5. 2019

Četba – Robert Brandom: Articulating Reasons

 • k četbě 5. kapitola: A Social Route from Reasoning to Representing

14. seminář: 29. 5. 2019

Shrnutí a diskuse o vztahu filosofie a NLP

Četba volitelně:

 • R. Brandom: Articulating Reasons – Introduction – I. Strategic Context: The Nature of the Conceptual (pp. 1–22)
 • případně některý z článků ve složce s materiály

15. seminář: 4. 6. 2019

Četba – Gail Jefferson: On the Poetics of Ordinary Talk (1996)

16. seminář: 19. 6. 2019

Četba – Jacques Derrida: Signature événement contexte

 • in Marges de la philosophie, Paris, Editions de Minuit, pp. 365-393.
 • případně anglický překlad: Signature Event Context in Limited Inc, trans. Samuel Weber and Jeffrey Mehlman (Evanston, Il: Northwestern University Press, 1988)