Tags: 

Témata studentských prací

Předkládáme témata studentských prací, která vzešla ze spolupráce Ústavu formální a aplikované lingvistiky s akademickými a průmyslovými partnery. Stránka je primárně určena studentům matfyzu se zájmem o počítačové zpracování jazyka. Jestliže sem zavítá zástupce instituce, která by ráda nabídla další témata, použijte prosím kontakty uvedené níže.

Pokud již někdo z pracovníků ÚFAL převedl téma do studentské práce, tj. vytvořil záznam v systému SIS, je uveden aktivní link [sis]  u názvu příslušného tématu v přehledu jednotlivých partnerů. Pokud téma ještě nemá záznam v SIS, můžete projevit svůj zájem na adrese uvedené níže.

Aktuálně vypsané práce pracovníky ÚFAL jsou k nahlédnutí v SIS nebo na jejich osobních stránkách.

Partneři