Co používám

Co jsem napsal

librxpoly

Toto je knihovna pro zpracování regulárních výrazů v polynomiálním čase. Regulární výrazy sice z definice nejsou složitější (než polynomiálně složité), ale mnohé implementace mohou kvůli backtrackingu při zpracování složitějších výrazů dosáhnout složitosti exponenciální.

Projekt má stránku na Google Code. Samotný kód knihovny s dokumentací je ke stažení zde.