Magda Ševčíková Magda Razímová

office
409
email
sevcikova@ufal.mff.cuni.cz
phone
221 914 223

Main Research Interests

 • derivational morphology of Czech, word-formation of Czech, productivity in word-formation - DeriNet project
 • meanings of morphological categories
 • dependency syntax
 • deep vs. surface syntactic structure
 • modality (esp. verbal mood, sentence modality)
 • named entities
 • valency of verbs

Projects

Principal Investigator of the projects:

Involved in projects:

 • LINDAT/Clarin: Establishing and operating the Czech node of pan-European infrastructure for research (MŠMT LM2010013, supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic; team member, 2014-2015)
 • Computational Linguistics: Explicit description of language and annotated data focused on Czech (GA ČR P406/2010/0875, supported by the Grant Agency of the Czech Republic; team member, 2010-2013)
 • Center of Computational Linguistics (MŠMT ČR LC536, supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic; team member, 2010)
 • Integration of Language Resources for Information Extraction from Natural Texts (GA AV 1ET101120503, supported by the Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic; team member, 2005-2009)
 • Collegium Informaticum (GA ČR 201/05/H014, supported by the Grant Agency of the Czech Republic; team member, 2005-2008)
 • Analysis of Selected Items from Czech Functional Onomatology and Syntax (GA UK 352/2005, supported by the Grant Agency of Charles University; team member, 2005-2006)

Curriculum Vitae

Education:

 • 2009: Ph.D. in Mathematical Linguistics at the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague
  • Supervisor: Prof. J. Panevová
  • PhD Thesis: Functions of the conditional mood from the viewpoint of the level of meaning (in Czech; pdf)
 • 2004: Mgr. in Czech and German Philology at the Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague
  • Supervisor: Prof. J. Panevová
  • Master Thesis: Functions of the adverbal dative in deep and surface syntax of Czech sentences (in Czech; pdf)

Work Experience:

 • 2009–present Senior Research Associate at the Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague
 • 2002–2009 Research Assistant at the Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague

Teaching

Courses at MFF UK:

Courses at FF UK:

 • Modern Linguistic Descriptions of English (Moderní lingvistické popisy angličtiny), link to SIS

Selected Bibliography

Invited Talk

 • Ševčíková, M.: Morphology within the Multi-layered Annotation Scenario of the Prague Dependency Treebank. Presented at The Fourth International Workshop on Systems and Frameworks for Computational Morphology (SFCM 2015). September 17–18, 2015. Stuttgart, Germany. [link]

Book

 • Ševčíková, M.: Funkce kondicionálu z hlediska významové roviny. Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2009, 179 stran. ISBN: 978-80-904175-2-6.

Chapters in a Book

 • Straková, J., Straka, M., Ševčíková, M., Žabokrtský, Z.: Czech Named Entity Corpus. In J. Pustejovsky – N. Ide (eds.): Handbook of Linguistic Annotation. Springer 2017, pp. 855–873. ISBN 978-94-024-0879-9.
 • Ševčíková, M.: Zařazení zájmen a číslovek (slovní druhy nezákladové). In J. Panevová a kol., Mluvnice současné češtiny 2. Syntax na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum, 2014, s. 237–247. ISBN 978-80-246-2497-6.
 • Panevová, J., Ševčíková, M.: Delimitation of information between grammatical rules and lexicon. In K. Gerdes – E. Hajičová – L. Wanner (eds.), Dependency Linguistics. Recent advances in linguistic theory using dependency structures. Linguistik Aktuell/Linguistics Today Series, 215. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2014, pp. 33–52.

Journal Articles (incl. LNCS/LNAI)

 • Ševčíková, M., Panevová, J.: Hranice flektivní a derivační morfologie: Případ předpony po- u českých sloves. Slovo a slovesnost, 79, 2018, s. 171-198, ISSN 0037-7031.
 • Ševčíková, M.: Modelling Morphographemic Alternations in Derivation of Czech. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 110, 2018, pp. 7-42, ISSN 0032-6585. [link]
 • Ševčíková, M., Žabokrtský, Z., Vidra, J., Straka, M.: Lexikální síť DeriNet: elektronický zdroj pro výzkum derivace v češtině. Časopis pro moderní filologii, 98, 2016, s. 62-76. ISSN: 0008-7386.
 • Ševčíková, M.: Morphology within the Multi-layered Annotation Scenario of the Prague Dependency Treebank. In C. Mahlow – M. Piotrowski (eds.): Systems and Frameworks for Computational Morphology. Vol. 537 of the Communications in Computer and Information Science Series. Springer, 2015, pp. 1–26. ISSN: 1865-0929, ISBN: 978-3-319-23978-1. [link]
 • Ševčíková, M.: Zjišťování slovotvorné produktivity z korpusových dat: přípony odvozující názvy vlastností. Naše řeč, 97, 2014, s. 228240. ISSN: 0027-8203.
 • Ševčíková, M.: Kvalitativní a nekvalitativní význam substantiv s příponou -ost. Korpus – gramatika – axiologie, 9, 2014, s. 4155. ISSN: 1804-137X.
 • Ševčíková, M.. Mírovský, J.: Sentence Modality Assignment in the Prague Dependency Treebank. In P. Sojka et al. (eds.), LNCS / Lecture Notes in Artificial Intelligence. Proceedings of the 15th International Conference Text, Speech and Dialogue (TSD 2012). Berlin, Springer, 2012, pp. 56–63. ISSN: 0302-9743, ISBN: 978-3-642-32789-6.
 • Panevová, J., Ševčíková, M.: Jak se počítají substantiva v češtině: poznámky ke kategorii čísla. Slovo a slovesnost, 72, 2011, s. 163176. ISSN: 0037-7031.
 • Ševčíková, M., Panevová, J., Smejkalová, L.: Specificity of the number of nouns in Czech and its annotation in Prague Dependency Treebank. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 96, 2011, pp. 27-47. ISSN: 0032-6585.
 • Ševčíková, M.: Kondicionál přítomný jako součást explicitních performativních formulí. Korpus – gramatika – axiologie, 1, 2010, s. 4162. ISSN: 1804-137X. [link]
 • Ševčíková, M., Žabokrtský, Z., Krůza, O.: Named Entities in Czech: Annotating Data and Developing NE Tagger. In: V. Matoušek et al. (eds.), LNCS / Lecture Notes in Artificial Intelligence. Proceedings of the 10th International Conference Text, Speech and Dialogue (TSD 2007). Berlin: Springer, 2007, pp. 188–195. ISSN: 0302-9743.
 • Razímová, M., Žabokrtský, Z.: Morphological Meanings in the Prague Dependency Treebank. In. V. Matoušek et al. (eds.), LNCS / Lecture Notes in Artificial Intelligence. Proceedings of the 8th International Conference Text, Speech and Dialogue (TSD 2005). Berlin: Springer, 2005, pp. 148–155. ISSN: 0302-9743.

Conference and workshop papers

 • Lango, M., Ševčíková, M., Žabokrtský, Z.: Semi-Automatic Construction of Word-Formation Networks (for Polish and Spanish). In: Proceedings of the 11th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Miyazaki: ELRA, 2018, pp. 1853-1860, ISBN 979-10-95546-00-9. [link]
 • Ševčíková, M.: Enrichment of a lexical network of Czech derived words by exploiting inflectional paradigms. In: Abstracts of the 50th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea (SLE 2017). Zürich, Universität Zürich, 2017, pp. 708–709. [link]
 • Ševčíková, M., Panevová, J., Pognan, P.: Inflectional and derivational paradigm of verbs in Czech: the role of the category of aspect. In First Workshop on Pradigmatic Word Formation Modeling  Booklet of Abstracts. Toulouse: Université Toulouse. [link]
 • Ševčíková, M., Limburská, A.: Enrichment of a lexical network of Czech derived words by exploiting inflectional paradigms. In: Abstracts of the 49th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea (SLE 2016). Naples, University of Naples Federico II, 2016, pp. 714–715. [link]
 • Žabokrtský, Z., Ševčíková, M., Straka, M., Vidra, J., Limburská, A.: Merging Data Resources for Inflectional and Derivational Morphology in Czech. In: Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Portorož: ELRA, 2016, pp. 1307-1314. ISBN 978-2-9517408-9-1. [link]
 • Ševčíková, M.: Building a database of Czech derived words. In: Abstracts of the 47th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea (SLE 2014). Poznań, Adam Mickiewicz University, 2014, pp. 132–133. [link]
 • Ševčíková, M., Žabokrtský, Z.: Word-Formation Network for Czech. In: Proceedings of the 9th International Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2014). Paris: ELRA, 2014, pp. 1087–1093. ISBN 978-2-9517408-8-4. [link]
 • Ševčíková, M.: Productivity of selected deadjectival suffixes in Czech. In: Abstracts of the 46th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea (SLE 2013). Croatia, University of Split, 2013, pp. 338–339. [link]
 • Panevová, J., Ševčíková, M.: The Role of Grammatical Constraints in Lexical Component in Functional Generative Description. In: Proceedings of the 6th International Conference on Meaning-Text Theory. Prague: Charles University in Prague, 2013, pp. 134–143. ISBN 978-3-86688-405-2. [link]
 • Ševčíková, M.: Česká adverbia s příponou -o v teoretickém popisu a v syntakticky anotovaném korpusu. In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenskeho, Philologica, Bratislava: Univerzita Komenského, 2013, s. 365-374. ISBN 978-80-223-3562-1.
 • Bejček, E. – Panevová, J. – Popelka, J. – Straňák, P. – Ševčíková, M. – Štěpánek, J. – Žabokrtský, Z.: Prague Dependency Treebank 2.5 – a revisited version of PDT 2.0. In: Proceedings of the 24th International Conference on Computational Linguistics (Coling 2012). Mumbai, Coling Organizing Commitee, 2012, pp. 231–246.
 • Ševčíková, M.: Deadjektivní deriváty v češtině jako deriváty syntaktické vs. lexikální. In: Gramatika a korpus / Grammar and Corpora 2012. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-80-7435-243-0.
 • Ševčíková, M.: Predikativum v gramatickém popisu češtiny. In: Čmejrková S., Hoffmannová J., Klímová J. (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním – Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha, Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2121-0, pp. 597–602.
 • Panevová, J., Ševčíková, M.: Delimitation of information between grammatical rules and lexicon. In: Proceedings of the International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2011). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2011, pp. 173-182. ISBN: 978-84-615-1834-0. [link]
 • Giang Linh Nguy – Ševčíková, M.: Unstated Subject Identification in Czech. In: J. Šafránková (ed.), WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part I – Mathematics and Computer Sciences. Prague: Matfyzpress, 2011, pp. 149–154. ISBN: 978-80-7378-184-2. [link]
 • Ševčíková, M., Panevová, J., Žabokrtský, Z.: Grammatical number of nouns in Czech: linguistic theory and treebank annotation. In: M. Dickinson, K. Müürisep, M. Passarotti (eds.), Proceedings of the Ninth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2010). Prague: Institute of Formal and Applied Linguistics, 2010, pp. 211–222. ISSN: 1736-8197. [link]
 • Panevová, J., Ševčíková, M.: Annotation of Morphological Meanings of Verbs Revisited. In: Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010). Paris: ELRA, 2010, pp. 1491-1498. ISBN: 2-9517408-6-7. [link]
 • Novák, V., Ševčíková, M.: Unsupervised Detection of Annotation Inconsistencies Using Apriori Algorithm. In: ACL-IJCNLP 2009 workshop: Proceedings of the Third Linguistic Annotation Workshop (LAW III). Singapore: ACL, pp. 138-141. ISBN: 978-1-932432-52-7. [link]
 • Ševčíková, M.: The meaning of the conditional mood within the tectogrammatical annotation of Prague Dependency Treebank 2.0. In: J. Levická – R. Garabík (eds.), NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Bratislava: Slovac Academy of Sciences, 2009, pp. 321–330. ISBN: 978-80-7399-875-2.
 • Ševčíková, M.: Pronouns Introducing Content Clauses. In: F. Štícha – M. Fried (eds.), Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Prague: Academia, 2008, pp. 277–284. ISBN: 978-80-200-1634-8. [ppt]
 • Ševčíková, M.: Proper Nouns in Czech Corpora. In: M. Davies et al. (eds.), Proceedings of the Corpus Linguistics Conference Series. Birmingham, University of Birmingham. ISSN: 1747-9398. On-line publication: [link]
 • Ševčíková Razímová, M., Žabokrtský, Z.: Systematic Parameterized Description of Pro-forms in the Prague Dependency Treebank 2.0. In: J. Hajič – J. Nivre (eds.), Proceedings of the Fifth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2006). Prague: Institute of Formal and Applied Linguistics, 2006, pp. 175–186. ISBN: 80-239-8009-2. [pdf] [ppt]
 • Razímová, M.: System of Pronominal Words in Czech with Respect to German and English. In: Abstracts of the 39th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea (SLE 2006). Bremen: Universität Bremen, 2006, pp. 53–54. [pdf] [ppt]
 • Razímová, M., Žabokrtský, Z.: Annotation of Grammatemes in the Prague Dependency Treebank 2.0. In: In: E. Atwell – N. Ide (eds.), Proceedings of the LREC 2006 Workshop on Annotation Science. Genova: ELRA, 2006, pp. 12–19. [pdf] [ppt]
 • Razímová, M.: Meanings of Morphological Categories on the Tectogrammatical Level. In: J. Šafránková (ed.), WDS'05 Proceedings of Contributed Papers: Part I – Mathematics and Computer Sciences. Prague: Matfyzpress, 2005, pp. 72–77. ISBN: 80-86732-59-2.

Data (co-author of data collections)

Technical reports

 • Mikulová, M. – Bejček, E. – Mírovský, J. – Nedoluzhko, A. – Panevová, J. – Poláková, L. – Straňák, P. – Ševčíková, M. – Žabokrtský, Z.: From PDT 2.0 to PDT 3.0: Modifications and Complements. Technical report no. 2013/ÚFAL TR-2013-54.  Prague, ÚFAL MFF UK, 2013. 55 pages.
 • Mikulová, M. – Bejček, E. – Mírovský, J. – Nedoluzhko, A. – Panevová, J. – Poláková, L. – Straňák, P. – Ševčíková, M. – Žabokrtský, Z.: Úpravy a doplňky Pražského závislostního korpusu: Od PDT 2.0 k PDT 3.0. Technical report no. 2013/ÚFAL TR-2013-53. Praha, ÚFAL MFF UK, 2013. 50 s.
 • Ševčíková, M., Žabokrtský, Z., Krůza, O.: Zpracování pojmenovaných entit v českých textech. Technická zpráva TR-2007-36. Praha: ÚFAL MFF UK, 2007. 60 s. ISSN: 1214-5521. [pdf]
 • Mikulová, M., Bémová, A., Hajič, J., Hajičová, E., Havelka, J., Kolářová, V., Kučerová, I., Lopatková, M., Pajas, P., Panevová, J., Razímová, M., Sgall, P., Štěpánek, J., Urešová, Z., Veselá, K., Žabokrtský, Z.: Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Anotátorská příručka. Technická zpráva TR-2005-28. Praha: ÚFAL MFF UK, 2005. 1189 s. ISSN: 1214-5521.

Review

 • Ševčíková, M., Žabokrtský, Z.: Recenze sborníku P. Sgall, Language in Its Multifarious Aspects, E. Hajičová – J. Panevová (eds.), Karolinum, Charles University Press, Praha 2006, 556 s. Slovo a slovesnost, 69, 2008, s. 221–226. ISSN: 0037-7031.

Other talks

 • Lexikální síť DeriNet: Derivační vztahy v české slovní zásobě. Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, duben 2018.
 • Modelování slovotvorných vztahů ve slovní zásobě češtiny. Seminář formální lingvistiky na ÚFAL MFF UK, květen 2017. [link]
 • DeriNet: A Lexical Network of Czech Derived Words (with Z. Žabokrtský). Seminář formální lingvistiky na ÚFAL MFF UK, prosinec 2014. [link]
 • Slovotvorná produktivita: deadjektivní přípony odvozující názvy vlastností. Seminář formální ligvistiky na ÚFAL MFF UK, listopad 2013.  [link]
 • Anotace souborového významu substantiv v datech Pražského závislostního korpusu (společně s prof. J. Panevovou). Seminář formální ligvistiky na ÚFAL MFF UK, březen 2011. [link]
 • Jazykové korpusy – moderní nástroj pro lingvistický výzkum (společně s prof. J. Panevovou). Kruh přátel českého jazyka, FF UK, březen 2011.
 • Revize morfologických gramatémů pro Pražský závislostní korpus 3.0 (společně s prof. J. Panevovou). Seminář formální lingvistiky na ÚFAL MFF UK, říjen 2010. [pdf]
 • Užitečnost jazykových elektronických korpusu a jejich anotování. Metodologický seminář ÚČJTK FF UK, říjen 2010.
 • Významy morfologických kategorií v PDT 2.0. Seminář projektu Collegium Informaticum, MFF UK, listopad 2005. [ppt]
 • Gramatémy ve FGD a v PDT II (společně se Zdeňkem Žabokrtským). Seminář formální lingvistiky na ÚFAL MFF UK, listopad 2004. [ppt]