Monday, 14 May, 2018 - 13:30
Room: 

NovaMorf - nová morfologie pro značkování korpusů češtiny

Jaroslava Hlaváčová (MFF UK)
Klára Osolsobě (FF MU)
Vladimír Petkevič (FF UK)
Josef Šimandl (ÚJČ AV ČR)

Autoři představí návrh nového morfologického značkování českých korpusů, pracovně nazývaný NovaMorf. Uvedou nejprve motivaci nového systému značkování:
(a) snaha uvést v soulad dosavadní morfologické systémy (hlavně pražský a brněnský)
(b) zpřehlednění systému značkování a zajištění konzistence.
Představí nový tagset, tedy morfologické kategorie a jejich hodnoty, z nichž některé jsou navrženy odlišně od dosavadního pojetí. Zaměří se
přitom zvláště na podstatné nové rysy v novém značkování. Částečně se dotknou i lemmatizace, především zavedení konceptu vícenásobného lemmatu.