Linguistic Mondays

Institute of Formal and Applied Linguistics cordially invites you to

Seminar of formal linguistics

led by Prof. Eva Hajičová. The Seminar takes place on Mondays from 1:30 p.m.
at the Faculty of Mathematics and Physics, Malostranské nám. 25, 4th floor, room S1 (no. 428).

Title Speaker Date Room
Processing of Garden-Path Sentences in Czech Jan Chromý (FF UK) Mon, 05/06/2019 - 13:30 S1
Lecture in the Monday Seminar Series (topic tba) Petr Karlík (FF MU Brno) Mon, 04/29/2019 - 17:00 S1
Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat Marie Mikulová, Jarmila Panevová, Eduard Bejček (ÚFAL MFF UK) Mon, 04/08/2019 - 13:30 S1
Cohesion in Czech: semantics of explicit and implicit discourse relations Šárka Zikánová (ÚFAL MFF UK) Mon, 03/25/2019 - 13:30 S1

Archive

Video archive of monday lectures is available on our dedicated ÚFAL video lectures site.

Title Speaker Date Room
Délka syntaktické fráze a klauze a jejich vliv na slovosledné postavení staročeských pronominálních enklitik Pavel Kosek, Olga Navrátilová (MU Brno), Radek Čech (OU Ostrava) Mon, 03/18/2019 - 13:30 S1
NU-verbs in Czech and Polish (joint work with Bartosz Wiland) Lucie Taraldsen Medová (FF MU Brno) Mon, 03/11/2019 - 13:30 S1
Reflexives in Universal Dependencies (based on joint work with Sonja Marković) Daniel Zeman (ÚFAL MFF UK) Mon, 03/04/2019 - 13:30 S1
Word Sense Disambiguation using Word Embeddings Information Ebrahim Ansari (ÚFAL MFF UK) Mon, 02/25/2019 - 13:30 S1
Lecture in the Monday Seminar Series (topic tba) Lucie Taraldsen Medová (FF MU Brno) Mon, 02/11/2019 - 13:30 S1
Systematický popis variantních slovesných tvarů pro automatickou morfologickou analýzu češtiny Klára Osolsobě (MU Brno) Mon, 12/10/2018 - 13:30 S1
English presentative semantic patterns as seen through a parallel translation corpus Markéta Malá, Gabriela Brůhová (FF UK) Mon, 11/26/2018 - 13:30 S1
Lexikální databáze víceslovných jednotek v češtině Milena Hnátková, Tomáš Jelínek, Marie Kopřivová, Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen, Hana Skoumalová, Pavel Vondřička (FF UK) Mon, 11/19/2018 - 13:30 S1
From syncretism to a model of grammar: the case of datives, allatives and locatives Pavel Caha (Masarykova univerzita, Brno) Mon, 10/22/2018 - 13:30 S1
UFAL 1st year PhD student microconference Karolína Hořeňovská, Michal Auersperger, Tomáš Musil (ÚFAL MFF UK) Mon, 10/15/2018 - 13:30 S1
Travel Notes: What Can We Learn from PhD Study Programs Abroad? Jindřich Helcl, Jindřich Libovický, David Mareček, Rudolf Rosa, Daniel Zeman, Zdeněk Žabokrtský (ÚFAL MFF UK) Mon, 10/08/2018 - 13:30 S1
Text Summarization of Meeting Dialogues Erion Çano (ÚFAL MFF UK) Mon, 10/01/2018 - 13:30 S1
Kompozita N-N: strukturní inovace v románských jazycích Jan Radimský (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) Mon, 05/21/2018 - 13:30 S1
NovaMorf - nová morfologie pro značkování korpusů češtiny Jaroslava Hlaváčová (MFF UK), Klára Osolsobě (FF MU), Vladimír Petkevič (FF UK), Josef Šimandl (ÚJČ AV ČR) Mon, 05/14/2018 - 13:30 S1
Variabilita registrů češtiny Václav Cvrček (ÚČNK FF UK), Zuzana Komrsková (ÚČNK FF UK) Mon, 03/19/2018 - 13:30 S1
Systém automatické komunikace v přirozeném jazyce Tomáš Hoskovec Mon, 03/05/2018 - 13:30 S1
A Report on the State of Optical Music Recognition Jan Hajič, jr. (UFAL MFF UK) Mon, 02/26/2018 -
13:30 to 15:00
S1
Cognitive State Classification using Machine Learning Techniques Shantipriya Parida (UFAL MFF UK) Mon, 02/19/2018 - 13:30 S1
Cross-lingual Transfer of Dependency Parsers Rudolf Rosa Mon, 12/11/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Reprezentace komplexních predikátů s kategoriálním slovesem ve slovníku VALLEX Václava Kettnerová, Markéta Lopatková, Eduard Bejček, Petra Barančíková Mon, 12/04/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Cross-lingual information retrieval Shadi Saleh Mon, 11/27/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Morphological Derivation in Context Configurations for Class-Specific Word Embeddings Silvie Cinková, Iveta Kršková, Vincent Kríž Mon, 11/20/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Výčet jako textová konfigurace Ondřej Pešek Mon, 11/13/2017 -
13:30 to 15:00
S1
K analýze wh-extrakce z vedlejší věty Petr Karlík Mon, 11/06/2017 -
13:30 to 15:00
S1
The deep turnaround in machine translation Ondřej Bojar Mon, 10/30/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Co znamená znalost morfologie: zkoumání u dětí a dospělých Filip Smolík Mon, 10/16/2017 -
13:30 to 15:00
S1
EVALD – Software Applications for Automatic Evaluation of Text Kateřina Rysová, Jiří Mírovský, Michal Novák, Magdaléna Rysová, Eva Hajičová Mon, 10/09/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Deep Learning for Bilingual Sentiment Analysis of Short Texts Yelaman Abdullin Mon, 06/05/2017 - 15:30 S1
Compounding in Czech Adéla Kalužová Mon, 06/05/2017 - 13:30 S1
Elliptic Constructions: Spotting Patterns in UD Treebanks Kira Droganova Mon, 06/05/2017 - 13:30 S1
Identification of Geographical References in Text Katrin Přikrylová Mon, 06/05/2017 - 13:30 S1
Reflexive verbs in Serbian language Sonja Markovič Mon, 06/05/2017 - 13:30 S1
CoNLL shared task in parsing universal dependencies Daniel Zeman Mon, 05/29/2017 -
15:00 to 15:45
S1
English and Czech of non-native speakers within NLP Barbora Vidová Hladká Mon, 05/29/2017 -
14:15 to 15:00
S1
Modelování slovotvorných vztahů ve slovní zásobě češtiny Magda Ševčíková Mon, 05/29/2017 -
13:30 to 14:15
S1
What do semantic web and linguistics offer to one another? Vojtěch Svátek Mon, 05/22/2017 -
13:30 to 15:00
S1
tba Petr Karlík Mon, 05/15/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Čeština jako pro drop jazyk (pohled v počátku výzkumu) Petr Karlík Mon, 05/15/2017 -
13:30 to 15:00
S1
NomVallex: Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu Veronika Kolářová, Jarmila Panevová, Jana Klímová, Anna Vernerová Mon, 04/10/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Zkoumání klitik ve starší češtině Pavel Kosek Mon, 04/03/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Sequence-to-sequence natural language generation for spoken dialogue systems Ondřej Dušek Mon, 03/27/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Working with Universal Dependencies Martin Popel Mon, 03/13/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Neural Network Based Named Entity Recognition Jana Straková Mon, 03/06/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Coreference resolution using parallel corpora Michal Novák Mon, 02/27/2017 -
13:30 to 15:00
S1
Automatická analýza metafory v češtině Dalibor Pavlas Mon, 02/20/2017 - 13:30 S9
Problémy tvorby a anotácie webových korpusov Aranea Vladimír Benko Mon, 12/05/2016 -
13:30 to 15:00
S1
The Universe of Dependencies: Past and Future Dan Zeman Mon, 11/28/2016 -
13:30 to 15:00
S1
Prefixy v syntaxi a ve slovníku Roland Wagner Mon, 11/21/2016 -
13:30 to 15:00
S1
Adaptation of Machine Translation to Specific Domains and Applications Pavel Pecina Mon, 11/14/2016 -
13:30 to 15:00
S1
Target-Side Context for Discriminative Models in Statistical MT Aleš Tamchyna Mon, 11/07/2016 -
13:30 to 15:00
S1
Improving Dependency Parsing Using Sentence Clause Charts Vincent Kříž Mon, 10/10/2016 -
13:30 to 15:00
S1
Výzkum syntaxe mluvené češtiny: vybrané problémy analytické a terminologické Jana Hoffmannová, Martin Havlík Mon, 05/16/2016 - 13:30 S1
Grammar-licensed Treebank of Czech Tomáš Jelínek, Milena Hnátková, Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen, Hana Skoumalová, Přemysl Vítovec, Jiří Znamenáček Mon, 05/02/2016 - 13:30 S1
O vokativu Petr Karlík Mon, 04/25/2016 - 13:30 S1
Constraint-based Question Answering via Knowledge Graph Ahmad Aghaebrahimian Mon, 04/11/2016 - 13:30 S1
Valenční slovník českých sloves VALLEX: Od slovníku ke gramatice Markéta Lopatková, Václava Kettnerová, Eduard Bejček, Anna Vernerová Mon, 03/21/2016 - 13:30 S1
Text a koherence Šárka Zikánová, Pavlína Jínová, Jiří Mírovský Mon, 03/14/2016 - 13:30 S1
Combining dependency parsers using error rates Tomáš Jelínek Mon, 02/29/2016 - 13:30 S1
Exploiting KonText for querying corpora from the Lindat repository Natalia Klyueva Mon, 02/22/2016 - 13:30 S1
Lexical obsolescence and loss: two methodological probes Ondřej Tichý, Jan Čermák Mon, 01/11/2016 - 13:30 S1
From the Jungle to a Park: Harmonizing Annotations Across Languages Daniel Zeman Mon, 12/14/2015 - 13:30 S1
Srovnávací konstrukce v češtině Marie Mikulová, Jarmila Panevová Mon, 12/07/2015 - 13:30 S1
Diskurzní vztahy a konektory: explicitnost, implicitnost a asymetrie Ondřej Pešek Mon, 11/02/2015 -
13:30 to 15:00
S1
Vyjadřování emocí v češtině: lingvistická analýza a praktické aplikace Kateřina Veselovská Mon, 10/26/2015 -
13:30 to 15:00
S1
Propojování valenčních slovníků Eduard Bejček Mon, 10/19/2015 -
13:30 to 15:00
S1
Zpracování textů v medicíně - ukázky Jakub Kozák Mon, 04/27/2015 - 13:30 S1
Chinese Opinion Mining in JRLLT: Exploration of Fine-Grained OM Approaches Tianfang Yao Mon, 04/13/2015 - 13:30 S1
Machine Translation and Discriminative Models Martin Popel Mon, 03/23/2015 - 13:30 S1
CloudASR: A Web Platform for Automatic Speech Recognition Ondřej Klejch Mon, 03/16/2015 - 13:30 S1
A two-stage syntax-based natural language generator Ondřej Dušek Mon, 03/09/2015 - 13:30 S1
Comparison of coreferential expressions in Czech and English Michal Novák, Anna Nedoluzhko Mon, 03/02/2015 - 13:30 S1
Learning to Find Out What the User Wants: LSTM Dialog State Tracker Lukáš Žilka Mon, 02/23/2015 - 13:30 S1
Automatic Grammatical Error Correction for ESL-Learners by SMT - Getting it right Marcin Junczys-Dowmunt Mon, 01/05/2015 - 13:30 S1
DeriNet: A Lexical Network of Czech Derived Words Magda Ševčíková, Zdeněk Žabokrtský Mon, 12/15/2014 - 13:30 S1
Přínos moderních zobrazovacích metod k poznání kognitivních funkcí mozku Josef Syka Mon, 12/08/2014 - 13:30 S1
The INCOMSLAV project Tania Avgustinova, Dietrich Klakow, Irina Stenger, Andrea Fischer, Klára Jágrová Mon, 11/24/2014 - 13:30 S1
Jak se dá rozumět vývoji Chomského teorie od Syntactic Structures (1957) k Problems of Projection (2013)? Petr Karlík, Markéta Ziková, Roland Wagner Mon, 11/03/2014 - 13:30 S1
Annotating and predicting implicit discourse relations in the TüBa-DZ Yannick Versley Mon, 10/13/2014 - 13:30 S1
Logical Form: A Linguistic Formalism from Microsoft Research Aleš Tamchyna Mon, 10/06/2014 - 13:30 S1
Czech Light Verbs from a Lexicographic Point of View Václava Kettnerová (ÚFAL MFF UK) Mon, 06/09/2014 - 13:30 S1
Autorské právo v prostředí jazykových dat a nástrojů (cz) Mgr. Bc. Jakub Michálek, Mgr. Václav Stupka Mon, 06/02/2014 -
13:30 to 15:00
S1
Data Extraction with NLP techniques and its Transformation to Linked Data Martin Nečaský, Barbora Vidová Hladká, Vincent Kríž Mon, 05/12/2014 - 13:30 S1
Speech recognition using Kaldi Ondřej Plátek Mon, 04/14/2014 -
13:30 to 15:00
S1
Lze hlasem ovládat stroje? (cz) Filip Jurčíček Mon, 04/07/2014 -
16:30 to 17:00
Spracovania valencie slovenských slovies v pripravovanom Valenčnom slovníku slovenských slovies na korpusovom základe Martina Ivanová (Prešovská univerzita v Prešove) Mon, 03/31/2014 -
13:30 to 15:00
S1
Open-Source Taggers for (Czech) POS Tagging and NE Recognition Jana Straková Mon, 03/10/2014 - 13:30 S1
Content-based Segmentation for Audio-Visual Information Retrieval Petra Galuščáková Mon, 03/03/2014 - 13:30 S1