SIS code: 
NMAI054, NMAI055
Semester: 
summer + winter
E-credits: 
5, 5
Examination: 
2/2 Z+Zk
Instructor: 
Instructor: 
doc. Klazar, doc. Šámal, prof. Pultr

Matematická analýza pro informatiky

(cvičení k NMAI054, NMAI055)

MA 2 (NMAI055) - zimní semestr 2020/21, cvičení k přednášce prof. Pultra

cvičení
 • čtvrtek 12:20-13:50 (posluchárna S10)
 • zoom (přistupové údaje v SISu nebo na vyžádání emailem)
konzultace
 • středa 14:00-14:30 zoom (konzultace jistě mohou být delší, ale nutno se přihlásit během této půlhodiny )
 • zoom ... po předchozí emailové domluvě
 • prezenčně (Malá Strana, místnost 407) ... po předchozí emailové domluvě
poznámky k přednáškám
(prof. Aleš Pultr)
odkaz do SISu
 • zde (tam též mírně okomentované snímky "tabule")

 

Příklady probírané na cvičení (včetně zadání domácích úkolů):

 • cvičení 1 (1.10.2020) - metrické prostory pdf (1. sada domácích úkolů - příklad 4 (po 1 bodu), zadání též zde)
 • cvičení 2 (8.10.2020) - spojitost funkcí, parciální derivace pdf (v příkladech ke cvičení též 2. sada domácích úkolů (celkem za 4 body) - OPRAVENÉ zadání domácího úkolu)
 • cvičení 3 (15.10.2020) - parciální a směrové derivace pdf (včetně 3. sady domácího úkolu - 3 příklady po 1 bodu)
 • cvičení 4 (22.10.2020) - totální diferenciál pdf (včetně 4. sady domácího úkolu - 2 příklady po 1 bodu); zápisy z hodiny v SISu
 • cvičení 5 (29.10.2020) - totální diferenciál (pokračování) pdf (včetně 5. sady domácích úkolů - 2 příklady, celkem 2 body)
 • cvičení 6 (5.11.2020) - řetízkové pravidlo (pokračování), kompaktní prostor pdf (včetně 6. sady domácích úkolů - 2 příklady, celkem 3 body)
 • cvičení 7 (12.11.2020) - implicitní funkce, extrémy pdf (včetně 7. sady domácích úkolů - 3 příklady, celkem 3 body) ... Hessova matice a kritéria pro extrém na ot. množině zde !!
 • cvičení 8 (19.11.2020) - vázané extrémy pdf (včetně 8. sady domácích úkolů - 2 příklady, celkem 3 body)
 • cvičení 9 (26.11.2020) - ještě vázané extrémy, integrál (intro) pdf-opravené (včetně 9. sady domácích úkolů - pouze 1 příklad za 1 bod)
 • cvičení 10 (3.12.2020) - určitý integrál pdf (včetně 10. sady domácích úkolů - 3 příklady celkem za 3 body)
 • cvičení 11 (10.12.2020)
 • cvičení 12 (17.12.2020)
 • cvičení 13 (7.1.2021)

Zápočet

 1. DOHODA: K udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 65% bodů z domácích úkolů zadaných v průběhu semestru. Případný nedostatečný bodový zisk lze doplnit řešením bonusových úkolů, které mohou být vypsány v průběhu a na konci semestru.
 2. Zápočtový test nebude (ale může se objevit početní příklad při zkoušce).
 3. Řešení a odevzdávání domácích úkolů a aktivní účast na cvičeních lze získat max. 40 bodů, přičemž
  • jako domácí úkoly bude vypsáno zhruba 30 příkladů po 1-4 bodech, a to typicky spolu s příklady probíranými na cvičení;
  • odevzdává se kvalitní pdf e-mailem: lopatkova (at) ufal (.) mff (.) cuni (.) cz (prosím, vždy uvádějte též jméno, případně i přezdívku)
   • soubor prosím pojmenujte podle šablony Prijmeni-Jmeno-x.pdf  (kde x je číslo série)
   • preferovaně v textovém editoru (LaTeX nebo jiný); 
   • lze i kvalitní sken do pdf (NIKOLI prosím foto mobilním telefonem);
  • termín vždy týden (tj. před následujícím cvičením, před uplynutím termínu lze požádat o jeho prodloužení);
  • přehled bodů za domácí úkoly zde (jen podle přezdívek - zasláním předívky s tímto postupem vyjadřujete souhlas, souhlas lze kdykoliv odvolat)

Doporučené učebnice, sbírky (NPFL055):

 • skripta:
  • V. Hájková, O. John, O. Kalenda, M. Zelený: Matematika. Matfyzpress, 2006 (2003, 2012)
  • A. Pultr zde;
 • sbírky příkladů:
  • N. Krylová, M. Štědrý: Sbírka příkladů z matematiky I., Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2006
  • KAM - sbírka příkladů zde
  • Pavel Pyrih: Sbírka příkladů z matematické analýzy zde.

Další odkazy:

 • skripta:
 • sbírky příkladů:
  • P. Holický, O. Kalenda: Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy. Matfyzpress, 2002 (zejm. pro 2, semestr)​

=========================================

Archiv příkladů:

zimní semestr MA I. (MAI054)

letní semestr MA II. (MAI055)

zimní semestr MA III. (MAI056)