[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Tamchyna, Aleš Sudarikov, Roman Bojar, Ondřej Fraser, Alexander
Title CUNI-LMU Submissions in WMT2016: Chimera Constrained and Beaten
Czech title Systémy CUNI-LMU na WMT2016: Chiméra spoutána a poražena
Proceedings 2016: Stroudsburg, PA, USA: WMT 2016 (ACL): Proceedings of the First Conference on Machine Translation (WMT). Volume 2: Shared Task Papers
Pages range 385-390
How published print
URL http://www.aclweb.org/anthology/W/W16/W16-2325
Supported by 2016-2019 LM2015071 (Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice) 2015-2018 H2020-ICT-2014-1-644402 (Health in my Language) 2015-2018 H2020-ICT-2014-1-645452 (QT21: Quality Translation 21) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Tento článek popisuje společnou praci UK a LMU nad anglické-českého a anglický-rumunského systémy frázových překladu pro WMT16. V porovnání s minulými pokusy, jsme přísně omezili trénovací daty na constrained, aby bylo možné spolehlivé porovnat naší systémy s jiné výzkumné systémy. My jsme zkoušeli využiti několika dalších modelů v naších systémech, včetně diskriminačního modelu frázových překladu.
English abstract This paper describes the phrase-based systems jointly submitted by CUNI and LMU to English-Czech and English-Romanian News translation tasks of WMT16. In contrast to previous years, we strictly limited our training data to the constraint datasets, to allow for a reliable comparison with other research systems. We experiment with using several additional models in our system, including a feature-rich discriminative model of phrasal translation.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Ondřej Bojar
ISBN* 978-1-945626-10-4
Address* Stroudsburg, PA, USA
Month* August
Venue* Humboldt University
Publisher* Association for Computational Linguistics
Institution* Association for Computational Linguistics
Creator: Common Account
Created: 7/4/16 4:07 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Wed Apr 24 17:30:58 CEST 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant