[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2011
Type data/software
Status published
Language English
Author(s) Bojar, Ondřej Žabokrtský, Zdeněk Dušek, Ondřej Galuščáková, Petra Majliš, Martin Mareček, David Maršík, Jiří Novák, Michal Popel, Martin Tamchyna, Aleš
Title CzEng 1.0
Czech title CzEng 1.0
Institution Charles University in Prague, UFAL
Month December
URL http://ufal.mff.cuni.cz/czeng
Supported by 2009-2012 FP7-ICT-2007-3-231720 (EuroMatrix Plus) 2009-2012 7E09003 (EuroMatrixPlus – Bringing Machine Translation for European Languages to the User) 2010-2012 GPP406/10/P259 (Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad) 2010-2013 FP7-ICT-2009-4-247762 (Faust) 2010-2012 GAUK 116310/2010 (Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe) 2011-2013 GAUK 4226/2011 (Využití koreference ve strojovém překladu)
Czech abstract Nové vydání paralelního korpusu CzEng, tentokrát zaměřené na odstranění nesprávných větných párů.
English abstract A new release of the parallel corpus CzEng, this time with a focus on the removal of bad sentence pairs.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Category data
Economic parameters expected 20+ users (CzEng 0.9 has 40+)
Open access no
License approval required always
Fee required sometimes
Identifier CzEng 1.0
Creator: Common Account
Created: 11/5/10 8:07 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 3/5/12 4:20 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Wed Apr 24 17:23:15 CEST 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant