[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2007
Type data/software
Status published
Language English
Author(s) Pajas, Petr Mareček, David
Title MEd - an editor of interlinked multi-layered linearly-structured linguistic annotations
Czech title MEd - editor vzájemně propojených vícevrstevných sekvenčních anotací
Institution UK MFF UFAL
URL https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/pajas:med
Supported by 2005-2009 1ET101120503 (Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů) 2005-2009 LC536 (Centrum komputační lingvistiky) 2006-2008 GA405/06/0589 (Tektogramatický popis jazyka pro rozpoznávání mluvené řeči a strojový překlad)
Czech abstract MEd je anotační nástroj, v němž lze vytvářet a upravovat lineárně strukturované anotace textu nebo akustických dat. Tento nástroj podporuje několik vrstev anotací, které mohou být vzájemně propojeny odkazy. MEd lze použít také pro jiné účely, jako je zarovnání paralelních korpusů na bázi slov. MEd je hlavním nástrojem pro anotaci projektu Pražský závislostní korpus mluvené řeči (PDTSL). Nativním formátem tohoto nástroje je PML - Prague Markup Language.
English abstract MEd is an annotation tool in which linearly-structured annotations of text or audio data can be created and edited. The tool supports multiple stacked layers of annotations that can be interconnected by links. MEd can also be used for other purposes, such as word-to-word alignment of parallel corpora. MEd is the main annotation tool for the project Prague Dependency Treebank of Spoken Language (PDTSL). The native format of the tool is PML - the Prague Markup Language.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Category program
Economic parameters 100000 Kč
Open access no
License approval required never
Fee required never
Identifier med
Creator: Common Account
Created: 10/8/07 4:39 PM
Modifier: Common Account
Modified: 6/15/11 5:41 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Sat Feb 16 01:37:17 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant