[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Přikrylová, Katrin Kuboň, Vladislav Veselovská, Kateřina
Title Logical vs. Natural Language Conjunctions in Czech: A Comparative Study
Czech title Jazykové spojky v češtině: komparativní studie
Proceedings 2016: Bratislava, Slovakia: SloNLP 2016: Proceedings of the 16th ITAT: Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2016)
Pages range 68-73
How published print
Supported by 2015-2017 GA15-06894S (K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině) 2014 SVV 260 104 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2010-2015 LM2010013 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Názvy logických spojek jsou často motivovány názvy spojek z přirozeného jazyka. V případě, že však chceme výroku v přirozeném jazyce (konkrétně češtině) přiřadit jednoznačně logické schéma, zjišt’ujeme, že to není možné dělat automaticky. V tomto článku se zabýváme tím, kdy je možné české spojky „a“ a „nebo“ zapsat pomocí konjunkce a disjunkce a kde je nutné zvolit jinou interpretaci – s ohledem na problematiku množného čísla a vyjádření vztahů.
English abstract This paper studies the relationship between conjunctions in a natural language (Czech) and their logical counterparts. It shows that the process of transformation of a natural language expression into its logical representation is not straightforward. The paper concentrates on the most frequently used logical conjunctions, AND and OR, and it analyzes the natural language phenomena which influence their transformation into logical conjunction and disjunction. The phenomena discussed in the paper are temporal sequence, expressions describing mutual relationship and the consequences of using plural.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Broňa Brejová
ISBN* 978-1537016740
ISSN* 1613-0073
Address* Bratislava, Slovakia
Month* August
Venue* SOREA Hutník I.
Publisher* CreateSpace Independent Publishing Platform
Institution* Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Creator: Common Account
Created: 10/22/16 10:36 PM
Modifier: Common Account
Modified: 10/2/17 7:38 AM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Sun Jun 24 12:59:46 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant