[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type data/software
Status published
Language English
Author(s) Rosa, Rudolf
Title Czech and English abstracts of ÚFAL papers
Czech title České a anglické abstrakty článků ÚFALu
Institution ÚFAL MFF UK
Publisher's city and country Praha, Czechia
Month June
How published online
URL http://hdl.handle.net/11234/1-1731
Supported by 2014-2016 GAUK 15723/2014 (Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Toto je dokument-alignovaný paralelní korpus anglických a českých abstraktů vědeckých článků, které publikovali autoři z Institutu formální a aplikované lingvistiky Univerzity Karlovy v Praze, jak byly reportovány v systému institutu Biblio. Autoři každé publikace jsou povinni poskytnout jak originální abstrakt v češtině nebo angličtině, tak jeho překlad do angličtiny respektive češtiny. Žádné filterování nebylo provedeno, kromě odstranění záznamů, kterým chybí český nebo anglický abstrakt a nahrazení nových řádků a tabulátorů mezerami.
English abstract This is a document-aligned parallel corpus of English and Czech abstracts of scientific papers published by authors from the Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague, as reported in the institute's system Biblio. For each publication, the authors are obliged to provide both the original abstract in Czech or English, and its translation into English or Czech, respectively. No filtering was performed, except for removing entries missing the Czech or English abstract, and replacing newline and tabulator characters by spaces.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Category data
Economic parameters 500 Kč
Open access no
License approval required never
Fee required never
Identifier http://hdl.handle.net/11234/1-1731
Creator: Common Account
Created: 6/12/16 9:51 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Sat Jun 23 02:15:53 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant