[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type oral presentation *
Status published
Language English
Author(s) Kettnerová, Václava
Title Diatheses of Complex Predicates in Czech
Czech title Diateze komplexních predikátů v češtině
Publisher's city and country Warszawa, Poland
Venue Instytut Slawistyki Zachodniej i Poludniovej, Uniwersytet Warszawski, SLÚ AV ČR
Month June
Supported by 2015-2017 GA15-09979S (Kombinování slov: Syntaktické vlastnosti českých víceslovných výrazů s tzv. lehkými slovesy)
Czech abstract Diateze představují vztahy mezi různými povrchověsyntaktickými strukturami sloves. Jsou podmíněny změnou morfologické charakteristiky slovesného rodu a jsou spojeny se změnami v povrchověsyntaktickém vyjádření valenčních doplnění sloves. V příspěvku jsme se zaměřili na specifické změny, kterým podléhají valenční doplnění českých funkčních sloves.
English abstract Diatheses represent relations between different surface syntactic structures of verbs. They are conditioned by changes in morphological meaning of a verb and they are associated with specific changes in its valency structure. In this contribution, I discussed changes in the surface syntactic expressions of Czech complex predicates.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Event Badanie walencji czasownika w krajach slowiańskich. Wczoraj i dziś
Presentation type contributed talk at conference/workshop
Open access no
Creator: Common Account
Created: 10/23/16 4:32 PM
Modifier: Common Account
Modified: 12/10/16 4:30 AM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Sat Jun 23 02:16:22 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant