[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type oral presentation *
Status published
Language English
Author(s) Rosa, Rudolf
Title Delexicalized Cross-lingual Transfer of Statistical Syntactic Parsers for Automatic Analysis of Low-resourced Natural Languages
Czech title Delexicalizovaný mezijazyčný přenos statistických syntaktických parserů pro automatický rozbor přirozených jazyků s omezenými zdroji
Institution CIG FIT ČVUT
Publisher's city and country Praha, Czechia
Venue ČVUT
Month May
Note A croSSSynt talk.
How published data storage
Supported by 2014-2016 GAUK 15723/2014 (Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky)
Czech abstract Představujeme naši práci v oblasti částečně řízené syntaktické analýzy vět přirozeného jazyka, se zaměřením na mezijazyčný přenos delexikalizovaných závislostních parserů s více zdroji. Představujeme KLcpos3, empirickou míru podobnosti jazyků, navrženou a vyladěnou pro vážení zdrojových parserů při přenosu delexicalizovaných parserů s více zdroji. Nakonec představíme novou metodu kombinace zdrojů, založenou na interpolaci natrénovaných modelů parserů.
English abstract We present our work on semi-supervised parsing of natural language sentences, focusing on multi-source crosslingual transfer of delexicalized dependency parsers. We present KLcpos3, an empirical language similarity measure, designed and tuned for source parser weighting in multi-source delexicalized parser transfer. And finally, we introduce a novel resource combination method, based on interpolation of trained parser models.
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Event CGI seminar
Presentation type invited talk (other)
Open access no
Creator: Common Account
Created: 5/6/16 6:08 AM
Modifier: Common Account
Modified: 5/6/16 6:08 AM
***

slidespublicpresentation.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Sat Jun 23 02:22:12 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant