[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2008
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Mareček, David Žabokrtský, Zdeněk Novák, Václav
Title Automatic Alignment of Czech and English Deep Syntactic Dependency Trees
Czech title Automatické párování uzlů v českých a anglických tektogramatických stromech
Proceedings 2008: Hamburg, Germany: EAMT 2008: Proceedings of the Twelfth EAMT Conference
Pages range 102-111
URL http://ufal.mff.cuni.cz/~novak/publ/t_alignment.pdf
Supported by 2006-2008 GA405/06/0589 (Tektogramatický popis jazyka pro rozpoznávání mluvené řeči a strojový překlad) 2005-2009 1ET101120503 (Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů) 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky) 2005-2009 1ET201120505 (Od jazyka ke znalostem a sémantickému webu) 2005-2009 LC536 (Centrum komputační lingvistiky)
Czech abstract Článek je zaměřen na zarovnávání paralelních českých a anglických tektogramatických stromů. Experiment ukazuje, že přesunutí ulohy zarovnávání na tektogramatickou rovinu umožní dosáhnout vyšší mezianotátorské shody.
English abstract In this paper, we focus on alignment of Czech and English tectogrammatical dependency trees. The alignment of deep syntactic dependency trees can be used for training transfer models for machine translation systems based on analysis-transfer-synthesis architecture. The results of our experiments show that shifting the alignment task from the word layer to the tectogrammatical layer both (a) increases the inter-annotator agreement on the task and (b) allows to construct a feature- based algorithm which uses sentence structure and which outperforms the GIZA++ aligner in terms of f-measure on aligned tectogrammatical node pairs.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* John Hutchins; Walther von Hahn
ISBN* 978-3-00-025770-4
Address* Hamburg, Germany
Month* September
Publisher* HITEC e.V.
Creator: Common Account
Created: 11/4/08 11:59 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 3/14/11 11:17 AM
***

Automatic Alignment of Czech and English Deep Synt...publict_alignment.pdfapplication/x-download
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Sat Feb 16 01:16:27 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant