[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type data/software
Status published
Language Czech
Author(s) Bojar, Ondřej Hajič, Jan
Title Dávkový překlad IBM
English title Batch translation for IBM
Institution ÚFAL MFF UK
Publisher's city and country Praha, Czechia
URL https://ufal.mff.cuni.cz/batch-translation-ibm
Supported by 2016- SMV/100153 (IBM - Licenční smlouva a smlouva o poskytnutí služeb)
Czech abstract Automatizovaný systém pro dávkový překlad pro IBM. Prvním jazykovým párem byl překlad z angličtiny do češtiny, další jazyky (maďarština, arabština ap.) jsou přidávány dle potřeby.
English abstract Automated system for batch translation for IBM. The first supported translation direction was from English into Czech, other languages (e.g. Hungarian, Arabic) are added as needed.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Category program
Economic parameters Výnosy za 2016: 126.380,66 Kč
Contract number SMV/100153
Open access no
License approval required always
Fee required always
Identifier SMV/100153
Creator: Common Account
Created: 2/16/17 1:55 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed May 23 11:06:52 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant