[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Libovický, Jindřich Helcl, Jindřich Tlustý, Marek Pecina, Pavel Bojar, Ondřej
Title CUNI System for WMT16 Automatic Post-Editing and Multimodal Translation Tasks
Czech title Systém Univerzity Karlovy pro úlohy automatické posteditace strojového překlad a multimodálního strojového překladu na WTM16
Proceedings 2016: Stroudsburg, PA, USA: WMT 2016 (ACL): Proceedings of the First Conference on Machine Translation (WMT). Volume 2: Shared Task Papers
Pages range 646-654
How published online
URL http://www.statmt.org/wmt16/pdf/W16-2361.pdf
Supported by 2012-2018 GBP103/12/G084 (Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu) 2015-2017 H2020-ICT-2014-1-644753 (KConnect (Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain)) 2015-2018 H2020-ICT-2014-1-645452 (QT21: Quality Translation 21) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Neuronové sekvenční modely jsou velmi slibným novým paradigmatem ve strojovém překladu, které dosahuje srovnatelných výsledků s frázovým strojovým překladem. Tento článek popisuje systém, se kterým se Univerzita Karlova účastnila soutěže při WMT16 v úkolech automatické post-editace strojového překladu a multimodálního strojového překladu.
English abstract Neural sequence to sequence learning recently became a very promising paradigm in machine translation, achieving competitive results with statistical phrase-based systems. In this system description paper, we attempt to utilize several recently published methods used for neural sequential learning in order to build systems for WMT 2016 shared tasks of Automatic Post-Editing and Multimodal Machine Translation.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Ondřej Bojar
ISBN* 978-1-945626-10-4
Address* Stroudsburg, PA, USA
Month* August
Venue* Humboldt University
Publisher* Association for Computational Linguistics
Institution* Association for Computational Linguistics
Creator: Common Account
Created: 6/23/16 3:10 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Wed Apr 24 17:23:49 CEST 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant