[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Kuboň, Vladislav Lopatková, Markéta Hercig, Tomáš
Title Searching for a Measure of Word Order Freedom
Czech title Hledání míry volnosti slovosledu
Proceedings 2016: Bratislava, Slovakia: ITAT 2016: Proceedings of the 16th ITAT Conference Information Technologies - Applications and Theory
Pages range 11-17
How published print
URL http://ceur-ws.org/Vol-1649/11.pdf
Supported by 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Tento článek porovnává několik způsobů měření stupně volnosti slovosledu na datech 23 jazyků, získaných z jejich syntakticky anotovaných korpusů. Tyto korpusy jsou součástí projektu HamleDT. Měření bere v úvahu vzájemné postavení podmětu, přísudku a předmětu v hlavních a vedlejších větách a měří jej pomocí euklidovské vzdálenosti, vzdálenosti max-min, entropie a kosinové podobnosti.
English abstract This paper compares various means of measur- ing of word order freedom applied to data from syntactically annotated corpora for 23 languages. The corpora are part of the HamleDT project, the word order statistics are relative frequencies of all word order combinations of subject, predicate and object both in main and subordinated clauses. The measures include Euclidean distance, max-min distance, entropy and cosine similarity. The dif- ferences among the measures are discussed.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Broňa Brejová
ISBN* 978-1537016740
ISSN* 1613-0073
Address* Bratislava, Slovakia
Month* August
Venue* SOREA Hutník I.
Publisher* CreateSpace Independent Publishing Platform
Institution* Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Creator: Common Account
Created: 10/22/16 10:44 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

ITAT - printpublic16-ITAT-ceur.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed May 23 11:02:34 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant