[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type article
Status published
Language English
Author(s) Zeman, Daniel
Title Slovak Dependency Treebank in Universal Dependencies
Czech title Slovenský závislostní korpus v Universal Dependencies
Journal Jazykovedný časopis / Journal of Linguistics
Publisher's city and country Bratislava, Slovakia
Volume 68
Number 2
Pages range 385-395
Month December
How published print
URL http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2017/index.html
Supported by 2015-2017 GA15-10472S (Morfologicky a syntakticky anotované korpusy mnoha jazyků) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika)
Czech abstract Popisujeme převod syntakticky anotované části Slovenského národního korpusu do anotačního schématu známého jako Universal Dependencies. Zatím byla převedena pouze malá část dat, nicméně jde o první slovenský treebank, který je volně přístupný pro výzkumné účely. Uvádíme řadu výzkumných projektů, ve kterých už tato data byla využita, včetně prvních výsledků automatické syntaktické analýzy (parsingu).
English abstract We describe a conversion of the syntactically annotated part of the Slovak National Corpus into the annotation scheme known as Universal Dependencies. Only a small subset of the data has been converted so far; yet it is the first Slovak treebank that is publicly available for research. We list a number of research projects in which the dataset has been used so far, including the first parsing results.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access yes
Scopus EID Code 2-s2.0-85048074133
DOI 10.1515/jazcas-2017-0048
ISSN* 0021-5597
Publisher* SAP – Slovak Academic Press
Institution* Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
Creator: Common Account
Created: 3/30/17 1:03 PM
Modifier: Common Account
Modified: 6/14/18 4:11 PM
***

Final PDF from LibreOfficepublicFINAL-FROM-LIBREOFFICE.pdfapplication/pdf
Final ODT (LibreOffice)publicarticle.odtapplication/vnd.oasis.opendocument.text
Pre-final PDF from XeLaTeXpublicFINAL-FROM-XELATEX.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Sat Jun 23 02:32:33 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant