[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type article
Status published
Language English
Author(s) Přikrylová, Katrin Kuboň, Vladislav Veselovská, Kateřina
Title The Role of Conjunctions in Adjective Polarity Analysis in Czech
Czech title Úloha spojek v při určování polarity českých adjektiv
Journal Computación y Sistemas
Publisher's city and country Mexico City
Volume 20
Number 3
Pages range 377-386
How published online
Supported by 2015-2017 GA15-06894S (K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině) 2015 SVV 260 224 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2010-2015 LM2010013 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Adjektiva velmi často určují polaritu věty. Tento článek studuje roli spojek v analýze polarity adjektiv. Celá studie je prováděna pro češtinu modifikací algoritmu vyvinutého původně pro angličtinu. Modifikace berou v úvahu typologické rozdíly mezi oběma jazyky. Výsledky dosažené pro oba jazyky jsou porovnány a doplněny rozsáhlým rozborem výjimečných případů.
English abstract Adjectives very often determine the polarity of an utterance. This paper studies the role of conjunctions in the analysis of adjective polarity. The study is being performed on Czech language on the basis of an existing algorithm for English. The algorithm has been modified in order to reflect the differences between the two typologically different languages. The results of the original and modified algorithm are being compared and discussed. The paper also contains a thorough discussion of exceptions and special cases supported by a number of examples from a large corpus of Czech.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Alexander Gelbukh
ISSN* 1405-5546
Institution* Instituto Politécnico Nacional
Creator: Common Account
Created: 4/15/16 1:21 PM
Modifier: Common Account
Modified: 10/2/17 7:39 AM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Sat Jun 23 02:15:39 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant