[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Hajičová, Eva
Title A Glimpse Under the Surface: Language Understanding May Need Deep Syntactic Structure
Czech title Pohled pod povrch: Porozummění jazyku m§že vyžadovat hloubkovou syntaktickou strukturu
Proceedings 2017: Cham / Heidelberg / New York / Dordrecht / London: TSD 2017: 20th International Conference, TSD 2017 Prague, Czech Republic, August 27–31, 2017 Proceedings
Pages range 3-7
How published print
Supported by 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika) 2017-2019 GA17-07313S (Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí)
Czech abstract Porozumění přirozenému jazyku vyžaduje reprezentaci hloubkové struktury věty. Argumentem může být zachycení aktuálního členění a povrchových elips.
English abstract Natural language understanding requires representation of the sentence on the deep syntactic layer.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access yes
Scopus EID Code 2-s2.0-85028667355
Editor(s)* Kamil Ekštein; Václav Matoušek
ISBN* 978-3-319-64205-5
ISSN* 0302-9743
Address* Cham / Heidelberg / New York / Dordrecht / London
Month* August
Publisher* Springer International Publishing
Institution* Masaryk University
Journal* Lecture Notes in Computer Science
Creator: Common Account
Created: 9/5/17 8:41 AM
Modifier: Common Account
Modified: 3/13/18 2:22 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Sun Jun 24 13:06:12 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant