[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type data/software
Status published
Language English
Author(s) Rosa, Rudolf Zeman, Daniel Mareček, David Žabokrtský, Zdeněk
Title Slavic Forest, Norwegian Wood (scripts)
Czech title Slavkovský les, norské dřevo (skripty)
Institution ÚFAL MFF UK
Publisher's city and country Praha, Czechia
Month January
How published online
URL http://hdl.handle.net/11234/1-1970
Supported by 2015-2018 H2020-ICT-2014-1-644402 (Health in my Language) 2016-2019 LM2015071 (Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice) 2014-2016 GAUK 15723/2014 (Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky) 2017-2018 SVV 260 453 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2015-2017 GA15-10472S (Morfologicky a syntakticky anotované korpusy mnoha jazyků) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika)
Czech abstract Nástroje a skripty užité k vytvoření modelů mezijazyčných parserů, zaslaných na sdílenou úlohu VarDial 2017 (https://bitbucket.org/hy-crossNLP/vardial2017) a popsaných v článku stejných autorů s názvem Slavic Forest, Norwegian Wood.
English abstract Tools and scripts used to create the cross-lingual parsing models submitted to VarDial 2017 shared task (https://bitbucket.org/hy-crossNLP/vardial2017) and described in a paper by the same authors titled Slavic Forest, Norwegian Wood.
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Category program
Economic parameters 100,000 Kč
Open access yes
License approval required never
Fee required never
Identifier http://hdl.handle.net/11234/1-1970
Creator: Common Account
Created: 7/20/17 11:57 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:15 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Sat Feb 16 01:36:13 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant