[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Aghaebrahimian, Ahmad Jurčíček, Filip
Title Constraint-Based Open Question Answering via Knowledge Graph Search
Czech title Otevřený question answering s pomocí znalostního grafu založený na omezeních
Proceedings 2016: Cham / Heidelberg / New York / Dordrecht / London: TSD 2016: Text, Speech, and Dialogue: 19th International Conference, TSD 2016
Pages range 28-36
How published print
URL http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-45510-5_4.pdf
Supported by 2016-2019 GAUK 4055/2016 (Spoken Language Understanding in open-domain environment) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2012-2016 LK11221 (Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů) 2010-2015 LM2010013 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Představujeme vysoce škálovatelný přístup k otevřenému question answeringu, který nezávisí na datasetu mapujícím z logické formy na povrchovou, ani na jakýchkoliv lingvistických nástrojích pro analýzu jako např. POS tagger nebo rozpoznavání pojmenovaných entit. Popisovaný přístup je definován v rámci frameworku Constrained Conditional Models, který umožnuje škálovat znalostní grafy bez jakéhokoliv omezení velikosti. Ve standardním benchmarku jsme dosáhli výsledky srovnatelné se state-of-the-art v otevřeném question answeringu.
English abstract We introduce a highly scalable approach for open-domain question answering with no dependence on any logical form to surface form mapping data set or any linguistic analytic tool such as POS tagger or named entity recognizer. We define our approach under the Constrained Conditional Models framework which lets us scale to a full knowledge graph with no limitation on the size. On a standard benchmark, we obtained competitive results to state-of-the-art in open-domain question answering task.
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Scopus EID Code 2-s2.0-85008392180
Editor(s)* Petr Sojka; Aleš Horák; Ivan Kopeček; Karel Pala
ISBN* 978-3-319-45509-9
ISSN* 0302-9743
Address* Cham / Heidelberg / New York / Dordrecht / London
Month* September
Venue* Hotel Continental
Publisher* Springer International Publishing
Institution* Masaryk University
Journal* Lecture Notes in Computer Science
Creator: Common Account
Created: 6/8/16 10:19 PM
Modifier: Common Account
Modified: 5/23/18 8:28 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Sat Jun 23 02:19:28 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant