[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type oral presentation *
Status published
Language Czech
Author(s) Lopatková, Markéta Kettnerová, Václava Bejček, Eduard Vernerová, Anna
Title Valenční slovník českých sloves VALLEX: od slovníku ke gramatice
English title Valency Lexicon of Czech Verbs VALLEX: from Lexicon to Grammar
Publisher's city and country Prague
Venue Instritute of Formal and Applied Linguistics
Month March
Czech abstract V tomto příspěvku jsme představili valenční slovník českých sloves, VALLEX, a jeho nejnovější verzi 3.0, která je založena na dvou komponentech: na slovníkové a gramatické komponentě.
English abstract In this talk, a new version of the valency lexicon of Czech verbs, VALLEX, was introduced. This version is based on the division of the lexicon between two components: a data component and a grammar component.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Event Monday seminar
Presentation type in-house seminar/lecture
Open access no
Creator: Common Account
Created: 10/23/16 4:19 PM
Modifier: Common Account
Modified: 10/23/16 4:19 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Sat Jun 23 02:15:26 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant