[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Bojar, Ondřej Kocmi, Tom Mareček, David Sudarikov, Roman Variš, Dušan
Title CUNI Submission in WMT17: Chimera Goes Neural
Czech title Příspěvek UK do WMT17: Chimera se stává neuronovou
Proceedings 2017: Stroudsburg, PA, USA: WMT 2017: Proceedings of the Second Conference on Machine Translation, Volume 2: Shared Task Papers
Pages range 248-256
How published print
Supported by 2015-2018 H2020-ICT-2014-1-644402 (Health in my Language) 2015-2018 H2020-ICT-2014-1-645452 (QT21: Quality Translation 21) 2017-2019 EF16_013/0001781 (LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity) 2017-2018 SVV 260 453 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2017-2021 PROGRES Q18 (Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika) 2016-2018 GAUK 8502/2016 (Využití umělých neuronových sítí pro strojový překlad)
Czech abstract Tento článek popisuje neuronové systémy a systémy založené na frázovém překladu, kterými UK přispělo do anglicko-českého News Translation Task v WMT17. Experimentujeme se syntetickými daty pro trénování a zkoušíme několik technik na kombinaci systémů, jak neuronových, tak frázových. Náš hlavní příspěvek CU-CHIMERA využívá frázových překlad s využitím neuronových a hluboce-syntaktických navrhovaných překladů
English abstract This paper describes the neural and phrase-based machine translation systems submitted by CUNI to English-Czech News Translation Task of WMT17. We experiment with synthetic data for training and try several system combination techniques, both neural and phrase-based. Our primary submission CU-CHIMERA ends up being phrase-based backbone which incorporates neural and deep-syntactic candidate translations.
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Open access yes
Editor(s)* Ondřej Bojar
ISBN* 978-1-945626-96-8
Address* Stroudsburg, PA, USA
Month* September
Venue* Øksnehallen
Publisher* Association for Computational Linguistics
Institution* Association for Computational Linguistics
Creator: Common Account
Created: 9/14/17 7:03 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:14 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Sat Feb 16 17:46:12 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant