[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2015
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Mareček, David
Title Multilingual Unsupervised Dependency Parsing with Unsupervised POS tags
Czech title Mnohojazyčný neřízený závislostní parsing s neřízenýmy POS tagy
Proceedings 2015: Berlin / Heidelberg: MICAI 2015: MICAI 2015: Advances in Artificial Intelligence and Soft Computing, Part I
Pages range 72-82
How published print
Supported by 2014-2016 GP14-06548P (Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract V tomto článku popisujeme experimenty s neřízeným závislostním parsingem bez použití jakéhokoliv slovnědruhových kategorií naučených z manuálně označkovaných korpusů. Používáme pouze neřízeně naučené slovní třídy a prezentujeme tedy plně neřízenou syntaktickou analýzu věty z prostého textu Ukazuje se, že výsledky nejsou o mnoho horší, než ty, které využívají anotovaná data.
English abstract In this paper, we present experiments with unsupervised dependency parser without using any part-of-speech tags learned from manually annotated data. We use only unsupervised word-classes and therefore propose fully unsupervised approach of sentence structure induction from a raw text. We show that the results are not much worse than the results with supervised part-of-speech tags.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Grigori Sidorov; Sofia N. Galicia-Haro
ISBN* 978-3-319-27059-3
ISSN* 0302-9743
Address* Berlin / Heidelberg
Month* October
Publisher* Springer
Creator: Common Account
Created: 10/8/15 10:15 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/8/16 9:52 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Sat Feb 16 01:38:43 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant