[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Grant

Code GA405/06/0589
Agency Grantová agentura České republiky
Duration 2006-2008
Persons Hajič, Cinková
Description Tektogramatický popis jazyka pro rozpoznávání mluvené řeči a strojový překlad
Research intent no
Creator: Common Account
Created: 11/30/06 12:42 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 1/20/11 3:11 PM

Publications Funded by this Grant

YearAuthorTitle
2006Bojar, Ondřej; Žabokrtský, ZdeněkCzEng: Czech-English Parallel Corpus, Release version 0.5
2006Cinková, SilvieFrom PropBank to EngValLex: Adapting the PropBank-Lexicon to the Valency Theory of the Functional Generative Description
2006Cinková, Silvie; Hajič, Jan; Mikulová, Marie; Mladová, Lucie; Nedolužko, Anja; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Semecký, Jiří; Šindlerová, Jana; Toman, Josef; Urešová, Zdeňka; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation of English on the tectogrammatical level
2006Cinková, Silvie; Podveský, Petr; Pecina, Pavel; Schlesinger, PavelSemi-automatic Building of Swedish Collocation Lexicon
2006Hajič, Jan; Mikulová, Marie; Otradovcová, Martina; Pajas, Petr; Podveský, Petr; Urešová, ZdeňkaPražský závislostní korpus mluvené češtiny. Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené češtiny
2006Koehn, Philipp; Federico, Marcello; Shen, Wade; Bertoldi, Nicola; Bojar, Ondřej; Callison-Burch, Chris; Cowan, Brooke; Dyer, Chris; Hoang, Hieu; Zens, Richard; Constantin, Alexandra; Moran, Christine Corbett; Herbst, EvanOpen Source Toolkit for Statistical Machine Translation: Factored Translation Models and Confusion Network Decoding
2006Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Kučová, Lucie; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Razímová, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank. Annotation manual
2006Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Kučová, Lucie; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Ševčíková, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank. Reference book
2006Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Kučová, Lucie; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Ševčíková, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkAnotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Referenční příručka
2006Semecký, JiříOn Automatic Assignment of Verb Valency Frames in Czech
2006Semecký, Jiří; Cinková, SilvieConstructing an English Valency Lexicon
2007Bojar, OndřejEnglish-to-Czech Factored Machine Translation
2007Bojar, Ondřej; Cinková, Silvie; Ptáček, JanTowards English-to-Czech MT via Tectogrammatical Layer
2007Cinková, Silvie“Movement towards Structure”: Foreign Learners, Language Patterns and Learners' Lexicons
2007Pajas, Petr; Mareček, DavidMEd - an editor of interlinked multi-layered linearly-structured linguistic annotations
2007Panevová, Jarmila; Mikulová, MarieOn Reciprocity
2007Peterek, Nino; Kaderka, Petr; Svobodová, Zdeňka; Havlová, Eva; Havlík, Martin; Klímová, Jana; Kubáčková, PatricieDigitisation and Automatic Alignment of the DIALOG Corpus: Prosodically Annotated Corpus of Czech Television Debates
2007Šindlerová, JanaZachycení koordinace v závislostním popisu (se zvláštním zřetelem ke koordinaci nestejných kategorií)
2007Šindlerová, Jana; Mladová, Lucie; Toman, Josef; Cinková, SilvieAn Application of the PDT-scheme to a Parallel Treebank
2007Šindlerová, Jana; Toman, Josef; Cinková, Silvie; Semecký, JiříEngVallex 1.0
2007Spoustová, Drahomíra; Hajič, Jan; Votrubec, Jan; Krbec, Pavel; Květoň, PavelThe Best of Two Worlds: Cooperation of Statistical and Rule-Based Taggers for Czech
2008Bojar, OndřejExploiting Linguistic Data in Machine Translation
2008Bojar, Ondřej; Cinková, Silvie; Ptáček, JanTowards English-to-Czech MT via Tectogrammatical Layer
2008Bojar, Ondřej; Hajič, JanPhrase-Based and Deep Syntactic English-to-Czech Statistical Machine Translation
2008Cinková, Silvie; Hajič, Jan; Ptáček, JanAn Annotation Scheme for Speech Reconstruction on a Dialog Corpus
2008Cinková, Silvie; Hajičová, Eva; Panevová, Jarmila; Sgall, PetrThe Tectogrammatics of English: on Some Problematic Issues from the Viewpoint of the Prague Dependency Treebank
2008Cinková, Silvie; Hajičová, Eva; Panevová, Jarmila; Sgall, PetrTwo Languages - One Annotation Scenario? Experience from the Prague Dependency Treebank
2008Cinková, Silvie; Mikulová, MarieSpeech reconstruction for the syntactic and semantic analysis of the NAP/AAA corpus
2008Hajič, Jan; Cinková, Silvie; Mikulová, Marie; Pajas, Petr; Ptáček, Jan; Toman, Josef; Urešová, ZdeňkaPDTSL: An Annotated Resource For Speech Reconstruction
2008Kaderka, Petr; Havlík, Martin; Svobodová, Zdeňka; Peterek, Nino; Havlová, Eva; Klímová, Jana; Kubáčková, PatricieMinulost, současnost a budoucnost korpusu DIALOG
2008Mareček, David; Žabokrtský, Zdeněk; Novák, VáclavAutomatic Alignment of Czech and English Deep Syntactic Dependency Trees
2008Mikulová, MarieRekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči v Pražském závislostním korpusu mluvené češtiny. Manuál pro anotátory
2008Mikulová, Marie; Urešová, ZdeňkaRekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči
2008Mírovský, Jiří; Panevová, JarmilaLearning to Search in the Prague Dependency Treebank
2008Mladová, LucieDiskurzní vztahy v češtině a jejich zachycení v anotovaném korpusu
2008Mladová, LucieK problematice vztahu rematizátorů a textových konektorů
2008Mladová, LucieOd hloubkové struktury věty k diskurzním vztahům (Diskurzní vztahy v češtině a jejich zachycení v anotovaném korpusu)
2008Mladová, Lucie; Zikánová, Šárka; Hajičová, EvaFrom Sentence to Discourse: Building an Annotation Scheme for Discourse Based on Prague Dependency Treebank
2008Panevová, JarmilaČeské konstrukce tzv. slovanského akuzativu s infinitivem
2008Raab, Jan; Hajič, Jan; Spoustová, DrahomíraCompost Czech
2008Rysová, MagdalénaNejednoznačnost aktuálního členění výpovědi v básnické tvorbě Otokara Březiny
2008Spoustová, Drahomíra; Hajič, Jan; Raab, Jan; Spousta, MiroslavCompost English
2009Bojar, OndřejExploiting Linguistic Data in Machine Translation
2009Cinková, SilvieSemantic Representation of Non-Sentential Utterances in Dialog
2009Cinková, SilvieWords that Matter: Towards a Swedish-Czech Colligational Dictionary of Basic Verbs
2009Cinková, Silvie; Toman, Josef; Hajič, Jan; Čermáková, Kristýna; Klimeš, Václav; Mladová, Lucie; Šindlerová, Jana; Tomšů, Kristýna; Žabokrtský, ZdeněkTectogrammatical Annotation of the Wall Street Journal
2009Hajič, Jan; Cinková, Silvie; Čermáková, Kristýna; Mladová, Lucie; Nedolužko, Anja; Pajas, Petr; Semecký, Jiří; Šindlerová, Jana; Toman, Josef; Tomšů, Kristýna; Korvas, Matěj; Rysová, Magdaléna; Veselovská, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkPrague English Dependency Treebank 1.0
2009Hajič, Jan; Mikulová, Marie; Otradovcová, Martina; Pajas, Petr; Peterek, Nino; Češka, Pavel; Spousta, MiroslavPDTSL - Prague Dependency Treebank of Spoken Language - Czech
2012Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Panevová, Jarmila; Sgall, Petr; Bojar, Ondřej; Cinková, Silvie; Fučíková, Eva; Mikulová, Marie; Pajas, Petr; Popelka, Jan; Semecký, Jiří; Šindlerová, Jana; Štěpánek, Jan; Toman, Josef; Urešová, Zdeňka; Žabokrtský, ZdeněkAnnouncing Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Wed Apr 24 17:14:15 CEST 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant